Podatki

IP BOX – czym jest i jak skorzystać z ulgi w sposób bezpieczny dla podatnika

Czym jest ulga IP BOX?

Ulga IP BOX to preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (np. prawo z rejestracji topografii układu scalonego, autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R.  

Jeżeli firma wytwarza własne prawo własności intelektualnej, to jej zyski w ramach IP BOX opodatkowane są bardzo niską stawką – 5%. Przypomnijmy, że pozostałe stawki podatku dochodowego w Polsce to:  

 • 12/32% (zasady ogólne PIT),    
 • 19% (podatek liniowy PIT),   
 • 9/10/19 % (podatek CIT). 

Nazwa IP BOX zawiera skrót od angielskiego Intellectual Property, co oznacza własność intelektualną. Inne określenia IP BOX (Intellectual Property Box) to Innovation Box i Patent Box

Ulga IP BOX 

Wprowadzenie IP BOX miało na celu zwiększenie zainteresowania działaniami badawczo-rozwojowymi oraz komercjalizację tych przedsięwzięć, co przyczynia się do opracowania nowych technologii, wprowadzenia innowacji i wzrostu atrakcyjności przedsiębiorstw na rynku, co pośrednio umacnia polską gospodarkę. 

Ulga IP BOX pomoże Ci obniżyć podatek. Nasi radcy prawni – eksperci w dziedzinie prawa własności intelektualnej, odpowiedzą na pytania i wątpliwości związane z wprowadzeniem IP Box w Państwa firmie.  

IP BOX – dla kogo?  

Z IP BOX mogą korzystać zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność, jak i firmy zatrudniające pracowników. Z IP BOX mogą skorzystać następujące podmioty: 

 • jednoosobowa działalność gospodarcza, 
 • mikroprzedsiębiorstwo, 
 • małe przedsiębiorstwo, 
 • średnie przedsiębiorstwo, 
 • duże przedsiębiorstwo.  

IP BOX – programista 

Programiści, przedsiębiorcy związani z branżą IT w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej rozliczają się na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym lub ryczałtem. Z ulgi IP BOX mogą skorzystać jedynie w dwóch pierwszych przypadkach: skali podatkowej i „liniówki”. IP BOX ryczałt? Prawo nie przewiduje ulgi IP BOX dla osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

Kto może skorzystać z IP BOX? 

Ulga IP BOX przysługuje podatnikowi CIT, podatnikowi PIT rozliczającemu się na zasadach ogólnych (skala podatkowa) oraz podatnikowi rozliczającemu się według podatku liniowego. Skierowana jest do wszystkich podatników PIT oraz CIT: 

 •  prowadzących działalność kwalifikującą się się jako działalność badawczo-rozwojowa, 
 • osiągających dochody z kwalifikowanych IP (wspomniana własność intelektualna), czyli objętych patentem lub innym prawem ochronnym.  

Kto może skorzystać z IP BOX w ramach PIT?

Podmioty PIT, uprawnione do ulgi IP BOX zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, to osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (jak wspomniano, rozliczające podatek dochodowy w ramach skali podatkowej lub podatku liniowego) lub prowadzące działalność gospodarczą jako:   

 • przedsiębiorstwa w spadku,   
 • wspólnicy spółki cywilnej,   
 • wspólnicy spółki jawnej,   
 • wspólnicy spółki komandytowej, 
 • wspólnicy spółki partnerskiej. 

Kto może skorzystać z IP BOX w ramach CIT?

Uprawnione do ulgi IP BOX podmioty CIT to zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych:  

 • osoby prawne,   
 • spółki kapitałowe w organizacji,   
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej (z pewnymi zastrzeżeniami),  
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP, 
 • podatkowe grupy kapitałowe,   
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli prawo tego państwa traktuje je jako osoby prawne i podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. 

Ulga IP BOX pozwala na obniżenie podatku. Uprawnieni do preferencyjnej stawki podatkowej mogą być też rezydenci podatkowi, krajowe zakłady zagranicznej spółki i inne podmioty. Czy Twojej firmie przysługują korzyści związane z IP BOX? Nasz radca prawny przeanalizuje sytuację Twojego przedsiębiorstwa i sprawdzi to! Wyślij maila lub zadzwoń do Kancelarii.  

IP BOX – jak skorzystać z ulgi? 

Uzyskanie ulgi wiąże się ze spełnieniem wielu wymogów. Do najważniejszych warunków uzyskania ulgi należy zaliczyć: prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, wytworzenie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (kwalifikowane IP) i osiągnięcie z niego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Wszelkie operacje finansowe związane z tymi dochodami należy odrębnie ewidencjonować. 

Czym są kwalifikowane prawa intelektualne warunkujące uzyskanie ulgi IP BOX?

Do kwalifikowanych IP ustawa zalicza: 

 • patent,  
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,  
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,  
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,  
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,  
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,  
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,  
 • autorskie prawo do programu komputerowego. 

IP BOX – objaśnienia podatkowe 

Szczegółowe i obszerne objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania przepisów przyznających preferencyjne opodatkowanie 5% są dostępne na rządowej stronie poświęconej podatkom. Nasz Zespół chętnie zinterpretuje je w odniesieniu do Twojej sytuacji – umów się na konsultacje w biurze albo skorzystaj z naszej pomocy online.

Autor
Adam Pakulski
adwokat (LL.M)
Pomysłodawca i założyciel Kancelarii. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Catholic University of America in Washington D.C. Specjalista w zakresie prawa podatkowego, karnego skarbowego oraz gospodarczego i handlowego. W Kancelarii odpowiedzialny za relacje z Klientami, definiowanie Ich potrzeb i opracowywanie strategii działania.
Autor
Adam Pakulski
adwokat (LL.M)
Pomysłodawca i założyciel Kancelarii. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Catholic University of America in Washington D.C. Specjalista w zakresie prawa podatkowego, karnego skarbowego oraz gospodarczego i handlowego. W Kancelarii odpowiedzialny za relacje z Klientami, definiowanie Ich potrzeb i opracowywanie strategii działania.
Artykuły pokrewne
Jak korzystnie przeprowadzić roczne zeznanie przedsiębiorcy?
Nietypowe koszty uzyskania przychodu dla spółek i jdg
Podatkowe pułapki spółek komandytowych
Nieujawnione źródła dochodów – komu grozi kara i w jakim wymiarze