Autorskie prawa majątkowe – umowa przenosząca prawa
0