Spór o domenę – skarga kasyna przyjęta do rozpoznania

Spór o domenę – skarga kasyna przyjęta do rozpoznania
5
Lis

Spór o domenę

W prowadzonej przez nas sprawie dotyczącej sporu o domenę, Sąd Najwyższy 25 października 2019 roku przyjął do rozpoznania przygotowaną przez mec. Agnieszkę Witońską – Pakulską skargę kasacyjną, w której wskazane zostały następujące zagadnienia wymagające wyjaśnienia:

  • czy interpretacja art. 365 § 1 kpc, w zakresie w jakim stanowi, że orzeczenie prawomocne wiąże sądy pozwala na przyjęcie, że prawomocne rozstrzygnięcie postępowania o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego ma charakter wiążący w stosunku do postępowania ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, a tym samym czy sąd orzekający w postępowaniu o uchylenie wyroku sądu polubownego może uznać, że jest związany orzeczeniem wydanym w postępowaniu w sprawie wniosku o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego, a jeśli tak to w jakim zakresie jest nim związany?
  • czy pełnomocnictwo udzielone do prowadzenia przyszłej sprawy przed sądem polubownym udzielone przed dokonaniem przez stronę zapisu na sąd polubowny, zawierające jedynie ogólnie opisany przedmiot sprawy i określenie, że obejmuje ono możliwość „podejmowania wszystkich związanych z przedmiotem pełnomocnictwa koniecznych i pożądanych czynności, w tym składania i odbierania wszelkich oświadczeń woli”, może być rozumiane jako wystarczające do dokonania przez pełnomocnika zapisu na sąd polubowny, która to czynność poprzedza wytoczenie powództwa, w tym złożenie pozwu, przed sądem polubownym ds. domen czy też do dokonania zapisu na sąd polubowny przed sądem polubownym konieczne jest pełnomocnictwo rodzajowe, które w swojej treści wprost wskazuje na rodzaj czynności jakiej może dokonać pełnomocnik tj. dokonanie zapisu na sąd polubowny?

Spór o domenę zdarza się coraz cześciej. Zdecydowanym plusem tych spraw jest to, że toczą się one co do zasady przed sądem polubownym ds. domen. Wskazane powyżej zagadnienia mają istotne znaczenie praktyczne dlatego warto śledzić niniejsza sprawę, która toczy się pod sygnatura III CSK 107/19.

 

Obran wyróżniający:  Christopher Gower z Unsplash