Prawo gospodarcze

Spółka cywilna

Czym jest spółka cywilna? Zgodnie z zapowiedzią we wpisie dotyczącym stowarzyszeń, dziś zajmiemy się zagadnieniem prowadzenia działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej.

Przepisy dotyczące umowy spółki cywilnej znajdują się w Kodeksie cywilnym (art. 860 – art. 875).

Jak już zostało zasygnalizowane w artykule „Formy prowadzenia działalności gospodarczej” zawrzeć umowę spółki cywilnej mogą co najmniej dwie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ale posiadające zdolność prawną. Wspólnicy spółki cywilnej, którzy są osobami fizycznymi muszą prowadzić działalność gospodarczą i być wpisani do CEIDG, bowiem spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej oraz nie podlega wpisowi do KRS-u. Oznacza to również, iż przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej, nie zaś sama spółka. Ponadto, podobnie jak osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wspólnicy spółki cywilnej są odpowiedzialni za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem osobistym solidarnie, to znaczy, że wierzyciel spółki może dochodzić zaspokojenia swojej wierzytelności zarówno od wszystkich wspólników łącznie, od kilku z nich lub od jednego wspólnika.

Zawierając umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się do dążenia do osiągnięcia określonego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony, w szczególności poprzez wniesienie wkładów. Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw a także na świadczeniu usług. Zgodnie z k.c. istnieje domniemanie, iż wkłady wspólników mają jednakową wartość. Umowa spółki cywilnej może być zawarta na czas oznaczony bądź też nieoznaczony.

Spółka cywilna wciąż cieszy się dużą popularnością bowiem jej założenie wymaga jedynie zawarcia umowy spółki w formie pisemnej oraz odpowiednich zgłoszeń do urzędów, takich jak zgłoszenie do GUS celem otrzymania numeru REGON spółki oraz zgłoszenie do urzędu skarbowego, aby spółce został nadany jej numer NIP. Jeżeli spółka cywilna będzie zatrudniać pracowników lub zleceniobiorców, należy także dokonać jej zgłoszenia w ZUS jako płatnika składek.

Niewątpliwie prowadzenie działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej jest kuszącym rozwiązaniem chociażby już z samego powodu niezwykłej łatwości w jej założeniu, bezpłatności wszystkich zgłoszeń do odpowiednich urzędów oraz braku wymagań co do minimalnego wkładu jaki do spółki ma być wniesiony. Ponadto, gdy wspólnicy spółki cywilnej uznają, iż bardziej odpowiednie byłoby dla nich prowadzenie działalności gospodarczej w ramach innej spółki osobowej bądź kapitałowej – procedura transformacji w każdą spółkę handlową jest możliwa, a przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną odbywa się w ramach uproszczonej procedury.

Z drugiej jednak strony, niewątpliwym minusem prowadzenia działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej jest to, że wiąże się ona z bardzo szeroką odpowiedzialnością wspólników za jej zobowiązania, którzy tak jak już była o tym mowa, odpowiadają solidarnie całym majątkiem spółki oraz majątkiem osobistym.

Jeśli czujesz, że prowadzenie działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej nie jest dla Ciebie odpowiednie – już w następnym wpisie omówione zostaną zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem spółki jawnej.

Komentarze
Artykuły pokrewne
Dyrektywa Omnibus – czego dotyczy i jakie zmiany niesie?
Podatkowe pułapki spółek komandytowych
Zarządca sukcesyjny w ujęciu VAT i ZUS
Spółka cywilna