Wzór przemysłowy to obok znaków towarowych jeden z przedmiotów ochrony objętych ustawą prawo własności przemysłowej.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Wzory przemysłowe – własność przemysłowa

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. (art. 102 ust. 1 pwp)

Wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób, z zastrzeżeniem ust. Wzór uważa się za identyczny z udostępnionym publicznie także wówczas, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami. (art. 103 ust. 1 pwp)

Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo. (art. 104 ust. 1 pwp)

Na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji.

Prawa z rejestracji wzoru udziela się na 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Czas ochrony podzielony jest na pięcioletnie okresy.

Wzór można zgłosić do ochrony na terytorium Polski jako wzór krajowy lub jako wzór wspólnotowy. Wzory wspólnotowe zgłasza się do ochrony w EUIPO.

Ustawodawstwo unijne przewiduje również ochronę wzorów niezarejestrowanych. Taka ochrona trwa 3 lata od daty publicznego ujawnienia wzoru na terytorium Unii Europejskiej. Ochrona wzorów niezarejestrowanego jest węższa niż ochrona wzorów zarejestrowanych i sprowadza się do ochrony jedynie przed kopiowaniem.

Do dochodzenia naruszeń z tytułu wzorów wspólnotowych właściwy jest Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych.

Co bardzo istotne, w przypadku wzorów przemysłowych w razie sporu strona przeciwna w ramach obrony przed zarzutem dotyczącym naruszenia praw wyłącznych do wzoru ma prawo wnosić np. w ramach powództwa wzajemnego, o unieważnienie wzoru przemysłowego z uwagi na niespełnianie przez wzór cech nowości lub indywidualności.

W związku z powyższym przed wytoczeniem powództwa o naruszenie praw wyłącznych do wzoru przemysłowego należy rozważyć jakie argumenty będzie miała druga strona i jakie działania prawne może podjąć w celu unieważnienia wzoru będącego przedmiotem sporu.

Nasze doświadczenie

W zakresie dotyczącym wzorów przemysłowych Kancelaria świadczy pomoc prawną obejmującą w szczególności:

  • sporządza opinie prawne,
  • doradza Klientom w zakresie opracowania i wdrożenia strategii ochrony wzorów,
  • doradza Klientom w zakresie rejestracji wzorów przemysłowych,
  • doradza Klientom w zakresie udokumentowania kwestii związanych z ochroną niezarejestrowanych znaków towarowych tzn. w szczególności pierwszym publicznym ujawnieniem wzoru, autorstwem wzoru,
  • reprezentuje Klientów w postępowaniach dotyczących naruszenia praw do wzorów przemysłowych.