Własność przemysłowa uregulowana jest w polskim porządku prawnym na mocy ustawy prawo własności przemysłowej (dalej „pwp”). Do przedmiotów własności przemysłowej zaliczamy: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych, oznaczenia geograficzne.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Własność przemysłowa

Własność przemysłowa – specjalizacja Kancelarii 

Jedną z dziedzin prawa, w której specjalizuje się nasza Kancelaria, jest prawo własności intelektualnej, a jedną z kluczowych specjalizacji naszych prawników jest własność przemysłowa. Nasze doświadczenie w coraz istotniejszej materii związanej z własnością przemysłową pozwala nam na świadczenie kompleksowych usług doradczych oraz pełnej pomocy prawnej. Skorzystaj z porady! 

Własność przemysłowa – prawnik z doświadczeniem 

Sporządzamy opinie prawne, reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed urzędami i sądami, na bieżąco monitorujemy zarówno orzecznictwo, jak i stan spraw Klientów, aby proponować jak najbardziej aktualne i często innowacyjne rozwiązania. Dajemy z siebie wszystko, żebyś mógł skupić się na swoim biznesie i nie martwił się o owoce pracy, swojej i pracowników. Ochronimy znaki towarowe Twojej firmy. Zajmiemy się również uzyskaniem prawa z rejestracji na wzór przemysłowy. 

Zapytaj prawnika o rozwiązanie dopasowane do Twojego biznesu. 

Prawo własności przemysłowej – dokumentacja 

Wiemy, jaką wartość stanowi własność przemysłowa. Oferujemy pomoc prawną związaną z rejestracją wzorów przemysłowych i uzyskiwaniem praw wyłącznych, w tym związaną z zakupem czy przeniesieniem praw własności przemysłowej, a także z opiniowaniem, przygotowaniem, negocjowaniem, w tym m.in.:  

 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących znaków towarowychoraz wzorów przemysłowych; 
 • opracowywanie pełnej dokumentacji rejestracyjnej znaków towarowych, wzorów przemysłowych; 
 • reprezentowanie Klienta przed organami rejestracyjnymi.  

Znamy się na wzorach! Zgłoś się po wzór swojej umowy. 

Własność przemysłowa – umowy 

Świadczymy usługi, które obejmują wydawanie opinii prawnych z zakresu prawa własności przemysłowej oraz nadzór nad umowami. Doświadczeni prawnicy Kancelarii zajmą się opiniowaniem, przygotowaniem i negocjowaniem umów w obszarze prawa własności przemysłowej, np.  

 • umowa zbycia prawa do uzyskania prawa ochronnego, 
 • umowa o przeniesienie praw ochronnych do znaku towarowego, 
 • umowa licencyjna na używanie wzoru przemysłowego lub znaku towarowego, 
 • umowa o współpracę naukowo-badawczą. 

Reprezentowanie w sprawach dot. własności przemysłowej  

Zapewniamy reprezentację, która ma na celu jak najpełniejszą ochronę własności przemysłowej naszego Klienta. Skontaktuj się z nami i ochroń swoją własność! Nasza pomoc prawna w zakresie własności przemysłowej obejmuje: 

 • reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych dotyczących znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych; 
 • reprezentację Klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP oraz EUIPO (dawniej: OHIM) w odniesieniu do wzorów przemysłowych i znaków towarowych, rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych, unieważnianiu praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych; 
 • reprezentację Klientów w sporach dotyczących domen internetowych, w tym tych toczących się przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych. 

W trybie międzynarodowym będziemy Cię reprezentować przed Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). 

W ramach swojej działalności Kancelaria reprezentuje swoich Klientów również przed sądami powszechnymi, w sprawach dotyczących ochrony konkurencji, naruszeń praw własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.  

Kancelaria od prawa własności przemysłowej 

W ramach specjalizacji w prawie własności przemysłowej oferujemy również: 

 • badanie „czystości” znaków towarowych, badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych; 
 • monitorowanie znaków towarowych pod kątem znaków podobnych lub identycznych zgłoszonych do rejestracji; 
 • doradztwo w zakresie strategii zarządzania dobrami własności przemysłowej, 
 • utrzymywanie ochrony praw wyłącznych: odnawianie ochrony, wnoszenie opłat; 
 • dokonywanie czynności w celu zmian w rejestrach prowadzonych przez urzędy rejestrujące dobra własności przemysłowej. 

Sprawdź, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić!  

Ostatnie artykuły na ten temat
Melodia jako znak towarowy
Rejestracja znaku towarowego w Polsce
Utwór w rozumieniu prawa autorskiego
Wzory przemysłowe – obrona naruszyciela