Wdrożenie RODO czyli wprowadzenie w przedsiębiorstwie nowych rozwiązań dotyczących danych osobowych jest kolejnym, po audycie, etapem wdrożenia prawidłowych procedur przetwarzania danych osobowych.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Wdrożenie RODO

Wdrożenie RODO to nic innego jak wdrożenie nowych rozwiązań polegające na przygotowaniu dokumentów wskazanych w audycie oraz ewentualnym zmodyfikowaniu dotychczas stosowanych w przedsiębiorstwie dokumentów związanych z procedurami przetwarzania danych osobowych.

Podstawowym dokumentem jest polityka dotycząca procedur przetwarzania danych osobowych, często tytułowana „polityką bezpieczeństwa”. Zawiera ona podstawowe informacje dotyczące zasad postępowania z danymi osobowymi, wskazuje dane administratora i przyjęte u administratora mechanizmy zabezpieczenia danych.

Polityka bezpieczeństwa ma liczne załączniki taki jak np. wzór upoważnień, zestawienie upoważnień, wzór umowy powierzenia przetwarzania danych, wzór rejestru czynności przetwarzania, wzór rejestru przetwarzającego, wzór procedury postępowania w sprawie incydentów.

Kolejnym dokumentem o kluczowym znaczeniu jest tzn. polityka prywatności, która stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego ciążącego na administratorze. Polityka prywatności powinna być napisana językiem przyjaznym dla podmiotów współpracujących z administratorem.

Bardzo istotne jest to, aby w ramach wdrożenia dokumenty zostały dostosowane to tego jak działania dane przedsiębiorstwo i jakich dokumentów potrzebuje.

Wdrożenie nowych rozwiązań dotyczących przetwarzania danych osobowych powinno nie tylko czynić przedsiębiorstwo zgodne z RODO, ale również wpłynąć na organizację wewnętrzną firmy i ułatwić np. obieg dokumentów czy oczyścić bazy danych, z danych które nie są już potrzebne. Dzięki prawidłowemu wdrożeniu nowych rozwiązań podejmowane przez przedsiębiorstwo działania marketingowe będą również zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą oświadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawem telekomunikacyjnym.

Istotne jest również to, aby przygotowane dokumenty zostały prawidłowo inkorporowane do ładu przedsiębiorstwa tj. przyjęte przez właściwy organ spółki.

KOLEJNY ETAP TO Stała obsługa RODO