Wdrożenie RODO, czyli wprowadzenie w przedsiębiorstwie nowych rozwiązań dotyczących przetwarzania danych osobowych, jest kolejnym, po audycie RODO, etapem wprowadzenia prawidłowych procedur przetwarzania danych osobowych w Twojej firmie.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Wdrożenie RODO

RODO – Wdrożenie w Twojej firmie

Wdrożenie RODO to nic innego jak wdrożenie nowych rozwiązań, polegające na przygotowaniu dokumentów wskazanych w audycie RODO, oraz ewentualnym zmodyfikowaniu dotychczas stosowanych w przedsiębiorstwie dokumentów związanych z procedurami przetwarzania danych osobowych.   

Procedury RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wskazuje na bardzo wąski katalog dokumentów obowiązkowych:  

  • rejestr czynności przetwarzania,  
  • rejestr kategorii czynności przetwarzania,  
  • procedura naruszeń ochrony danych osobowych,  
  • dokumentacja wiążąca się z oceną skutków dla ochrony danych, wdrożone i udokumentowane w firmie środki techniczne i organizacyjne, 
  • polityka ochrony danych osobowych.  

Kolejną grupę stanowią dokumenty zalecane i mocno zalecane.  

Procedury do RODO – polityki

Podstawowym dokumentem otwierającym procedury RODO jest polityka dotycząca procedur przetwarzania danych osobowych, często tytułowana „polityką bezpieczeństwa”. Zawiera ona podstawowe informacje dotyczące zasad postępowania z danymi osobowymi, wskazuje dane administratora i przyjęte u administratora mechanizmy zabezpieczenia danych.   

Polityka bezpieczeństwa ma liczne załączniki, takie jak np. wzór upoważnień, zestawienie upoważnień, wzór umowy powierzenia przetwarzania danych, wzór rejestru czynności przetwarzania, wzór rejestru przetwarzającego, wzór procedury postępowania w sprawie incydentów. 

RODO – jak wdrożyć politykę prywatności

Kolejnym dokumentem o kluczowym znaczeniu dla wdrożenia RODO w firmie jest tzw. polityka prywatności, która stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego RODO ciążącego na administratorze. Polityka prywatności powinna być napisana językiem przyjaznym dla podmiotów współpracujących z administratorem. 

Bardzo istotne jest to, aby w ramach wdrożenia dokumenty zostały dostosowane do tego, jak działania dane przedsiębiorstwo i jakich dokumentów potrzebuje. 

Jak wdrożyć RODO?

Wdrożenie nowych rozwiązań dotyczących przetwarzania danych osobowych powinno nie tylko czynić przedsiębiorstwo zgodne z RODO, ale również wpłynąć na organizację wewnętrzną firmy i ułatwić np. obieg dokumentów czy oczyścić bazy danych z przechowywanych informacji, które nie są już potrzebne.  

Dzięki prawidłowemu wdrożeniu nowych rozwiązań podejmowane przez przedsiębiorstwo działania marketingowe będą również zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i prawem telekomunikacyjnym. 

Istotne jest również to, aby przygotowane dokumenty zostały prawidłowo inkorporowane do ładu przedsiębiorstwa, tj. przyjęte przez właściwy organ spółki. 

Wdrożenie RODO w Twojej firmie

Wdrożenie RODO jest niezwykle ważne, aby Twoje przedsiębiorstwo działało zgodnie z prawem. Dzięki zleceniu wprowadzenia procedur RODO doświadczonym prawnikom zyskasz gwarancję prawidłowości dokumentów i procedur RODO. Zaufaj naszej wiedzy i bogatemu doświadczeniu w zakresie ochrony danych osobowych. Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie. 

Zachęcamy również do odwiedzania naszych biur! Wpadnij na kawę – porozmawiajmy o możliwościach ochrony danych osobowych w Twojej firmie.  

Po wdrożeniu RODO kolejnym etapem ścieżki obsługi RODO w firmie jest Stała obsługa prawna RODO świadczona przez Kancelarię Pakulski, Kilarski i Wspólnicy. 

Ostatnie artykuły na ten temat
Obowiązek informacyjny RODO
Pierwsza decyzja PUODO ws. naruszenia przepisów RODO
Newsletter a RODO