Stała obsługa RODO jest dopełnieniem audytu RODO i wdrożenia RODO.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Stała obsługa RODO

Obsługa RODO firm

Prawnicy Kancelarii Pakulski, Kilarski i Wspólnicy zajmują się nie tylko wdrożeniem RODO i audytem RODO, ale i stałą obsługą RODO w firmie. 

Stała obsługa RODO jest niezbędna z uwagi na to, że nie każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania Inspektora ochrony danych osobowych. Natomiast każde przedsiębiorstwo powinno mieć osobę wyznaczoną do koordynowania procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Jeśli zastanawiasz się, czy Twoja firma potrzebuje powołać IOD (Inspektor Ochrony Danych, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Inspektor RODO), zgłoś się do nas: przygotujemy opinię odnośnie ewentualnego obowiązku powołania IOD.  

Przejęcie obowiązków inspektora danych osobowych (IOD) w firmie

Oferujemy m.in. usługę przejęcia całości obowiązków Inspektora Ochrony Danych, wynikających z RODO i innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

Masz już w swojej firmie inspektora (IOD), ale to nie wystarcza? Skontaktuj się z nami, zaproponujemy odpowiednią formę wsparcia działań – doraźną lub stałą delegację obowiązków.  

Możesz nam powierzyć wszystkie zadania wynikające z RODO, m.in.: 
 

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO i innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych osobowych; 
 • doradzanie administratorowi, podmiotowi przetwarzającemu oraz pracownikom przetwarzającym dane osobowe; 
 • monitorowanie przestrzegania RODO i innych przepisów o ochronie danych; 
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;   
 • monitorowanie przestrzegania polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty RODO
 • współpraca z organem nadzorczym; 
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach. 

RODO – obsługa firm

W ramach stałej obsługi RODO w Twojej firmie doświadczony radca prawny z naszej Kancelarii:  

 • zbiera informacje w celu identyfikacji procesów przetwarzania, 
 • opiniuje planowane procesy przetwarzania, 
 • analizuje i sprawdza zgodność przetwarzania;  
 • odpowiada na wnioski podmiotów danych; 
 • informuje, doradza i rekomenduje określone działania, 
 • prowadzi wymagane prawem rejestry. 

Potrzeba stałej obsługi w zakresie procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych wynika przede wszystkim z tego, że przedsiębiorstwo ewoluuje i w wyniku wprowadzanych zmian np. przy działaniach marketingowych niezbędne są modyfikacje w odniesieniu do zasad przetwarzania danych osobowych.   

„Właściciele firm muszą pamiętać, o tym, że raz wykonane wdrożenie RODO nigdy nie jest na zawsze.” 

– przygotowane w wyniku wdrożenia dokumenty są materiałami wyjściowymi, które muszą podlegać bieżącej weryfikacji i ewentualnym modyfikacjom. W związku z powyższym stała obsługa obejmuje konsultacje w zakresie niezbędnych zmian w procedurach i opracowanie nowych dokumentów lub modyfikację dotychczasowych. 

Kancelaria stałej obsługi RODO

Stała obsługa RODO obejmuje również bieżące konsultacje w zakresie odpowiedzi na żądania otrzymywane przez administratora. Nawet w przypadku posiadania przez firmę procedury postępowania z zapytaniami dotyczącymi danych osobowych pojawią się sytuacje, które będą wymagały indywidualnego podejścia. W takich przypadkach pomoc wykwalifikowanego radcy prawnego jest niezbędna. 

Na każdym etapie obsługi RODO niezbędne jest stosowanie mechanizmów zapewnienia ochrony danych osobowych na etapie projektowania (privacy by design) oraz domyślnej ochrony danych (privacy by default), zarówno przed przystąpieniem do przetwarzania danych, jak i w czasie ich przetwarzania. 

Dzięki stałej obsłudze RODO świadczonej przez naszą Kancelarię administrator może być pewny, że stosowane przez niego procedury są aktualne i odpowiadają temu, jak aktualnie działa jego przedsiębiorstwo. 

Obsługa RODO – cennik dla firm

Przy złożonej usłudze, jaką jest stała obsługa RODO, cena będzie zależała od kilku czynników, przede wszystkim od informacji, czy nasi prawnicy w całości przejmą zadania IOD, czy będzie to doraźna pomoc świadczona inspektorowi danych osobowych, administratorowi i pracownikom firmy.

Ostatnie artykuły na ten temat
Obowiązek informacyjny RODO
Pierwsza decyzja PUODO ws. naruszenia przepisów RODO
Newsletter a RODO