Stała obsługa RODO jest dopełnieniem audytu RODO i wdrożenia RODO.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Stała obsługa RODO

Stała obsługa RODO jest niezbędna z uwagi na to, że nie każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania Inspektora ochrony danych osobowych. Natomiast każde przedsiębiorstwo powinno mieć osobę wyznaczoną do koordynowania procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Potrzeba stałej obsługi w zakresie procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych wynika przede wszystkim z tego, że przedsiębiorstwo ewoluuje i w wyniku wprowadzanych zmian np. przy działaniach marketingowych niezbędne są modyfikacje w odniesieniu do zasad przetwarzania danych osobowych.

Właściciele firm muszą pamiętać, o tym, że raz wykonane wdrożenie nigdy nie jest na zawsze. Przygotowane w wyniku wdrożenia dokumenty są materiałami wyjściowymi, które muszą podlegać bieżącej weryfikacji i ewentualnym modyfikacjom. W związku z powyższym stała obsługa obejmuje konsultacje w zakresie niezbędnych zmian w procedurach i opracowanie nowych dokumentów lub modyfikację dotychczasowych.

Stała obsługa RODO obejmuje również bieżące konsultacje w zakresie odpowiedzi na żądania otrzymywane przez administratora. Nawet w przypadku posiadania przez firmę procedury postępowania z zapytaniami dotyczącymi danych osobowych pojawią się sytuacje, które będą wymagały indywidualnego podejścia. W takich wypadkach pomoc podmiotów wykwalifikowanego jest niezbędna.

Dzięki stałej obsłudze RODO administrator może być pewny, że stosowane przez niego procedury są aktualne i odpowiadają temu jak aktualnie działa jego przedsiębiorstwo.