Sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego to jedno z najważniejszych narzędzi ochrony znaku jakie posiadają właściciele praw ochronnych.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego

Sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego

Kancelaria zabezpiecza własność intelektualną twojej firmy 

Mamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej (EUIPO, dawniej OHIM) oraz zagranicznymi urzędami patentowymi w krajach spoza Unii Europejskiej. Prawo własności intelektualnej jest główną specjalizacją Kancelarii. Doświadczeni radcy prawni Kancelarii Pakulski w zakresie znaków towarowych pomagają Klientom na każdym z etapów działań związanych ze strategią ochrony marki:  

  • badanie czystości znaku towarowego, 
  • rejestracja znaku towarowego i jego późniejsze utrzymanie, 
  • monitorowanie znaków towarowych, 
  • sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. 

Narzędzie ochrony: sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego 

Wzór przemysłowy, znak towarowy, prawo autorskie… Co je łączy? Wszystkie te instytucje mogą być narzędziami ochrony twoich produktów.  

Kto ma prawo wnieść sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego? 

Sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego mogą wnieść 3 typy podmiotów: 

  • posiadacze wcześniejszego znaku towarowego, 
  • uprawnieni z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego, 
  • osoby uprawnione do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego. 

Czy w każdym momencie możemy wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego?     

Niestety nie. Na wniesienie sprzeciwu mamy tylko 3 miesiące, które liczone są od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego do rejestracji. Terminu tego nie można przywrócić. Jego niedochowanie skutkuje niemożnością zgłoszenia sprzeciwu! Dlatego tak ważne jest, aby stale monitorować ogłoszenia zamieszczane w przez właściwe urzędy.  

Nie masz na to czasu i siły? To zrozumiałe, dlatego powierz nam monitorowanie znaku towarowego. Zadbamy o to, żeby konkurencja nie zgłosiła znaku towarowego identycznego lub podobnego do znaku Twojej marki, produktu czy usługi.      

Jak przebiega procedura zgłoszenia sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego? 

Przed rozpoczęciem rozpatrywania sprzeciwu Urząd Patentowy poinformuje zgłaszającego o możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu. W tym okresie strony mogą dojść do porozumienia, o czym zobligowane są poinformować Urząd. Chcesz się dowiedzieć więcej na temat takiej ugody? Zadzwoń do Kancelarii i umów się na niezobowiązującą konsultację.  

Urząd wyznaczy również zgłaszającemu odpowiedni termin na złożenie odpowiedzi na sprzeciw. W odpowiedzi na sprzeciw zgłaszający może podnieść między innymi zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu dla towarów objętych sprzeciwem… Jak odpowiedzieć na taki zarzut?  Skontaktuj się z doświadczonym radcą prawnym.  

Następnie Urząd wyznaczy wnoszącemu sprzeciw termin na ustosunkowanie się do tej odpowiedzi. Strony mogą zostać wezwane do przedstawienia stanowiska dotyczącego twierdzeń i materiałów przedstawionych przez drugą stronę. Postępowanie sprzeciwowe kończy się wydaniem decyzji o oddaleniu sprzeciwu lub uznaniu go za zasadny w części lub w całości. Czy otrzymałeś decyzję Urzędu Patentowego i nie jesteś z niej zadowolony? W Twoim imieniu złożymy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy: napisz do nas!  

Z uwagi na to, że trzymiesięczny termin na złożenie sprzeciwu nie podlega przywróceniu, kluczowe znaczenia dla właścicieli praw ochronnych do znaków towarowych ma wiedza o dokonywanych w UP zgłoszeniach. Wiedzę taką można uzyskać w związku ze wspomnianym monitorowaniem znaku towarowego. Mamy praktykę w świadczeniu takiej usługi – powierz to nam i zapomnij o śledzeniu urzędowego Biuletynu.  

W razie zaś uchybienia terminowi do wniesienia sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego (3 miesiące od zgłoszenia), uprawniony z wcześniejszego prawa może, co do zasady, po rejestracji znaku wobec którego rejestracji nie złożył sprzeciwu, złożyć wniosek o unieważnienie prawa ochronnego – przygotujemy i złożymy w Twoim imieniu wniosek o unieważnienie znaku towarowego. 

Rejestracja, monitorowanie, odnawianie znaku, sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego… Wszystkie te czynności wiążą się również ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia również tej zakładki, przede wszystkim jednak do kontaktu z naszym Zespołem.  

Chętnie przedstawimy Państwu ofertę kompleksowej obsługi firmy. Stworzymy strategię bezpiecznego wprowadzenia na rynek produktu lub usługi, jak również zabezpieczymy Państwa interesy prawne w toku codziennego funkcjonowania marki. 

Ostatnie artykuły na ten temat
Rejestracja znaku towarowego w Polsce