Spółki osobowe to jeden z dwóch typów spółek przewidzianych w polskim prawie handlowym.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Spółki osobowe

Opodatkowanie spółek osobowych

Najbardziej atrakcyjną cechą spółek osobowych jest sposób opodatkowania. Podatnikami w spółce osobowej są wspólnicy, którzy rozliczają się w oparciu o przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sprawia to, że nie występuje w tym wypadku problem podatku od dywidendy.  

Spółki osobowe – rodzaje

Polskie prawo handlowe wyróżnia cztery rodzaje spółek osobowych: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną. Spółki osobowe mają za zadanie stworzyć strukturę organizacyjną, która pozwoli efektywnie prowadzić przedsiębiorstwo. 

Podstawowym problemem, który ma pomóc rozwiązać spółka, jest potrzeba posiadania wspólników. Jeżeli przedsięwzięcie gospodarcze staje się zbyt duże, aby prowadzić je w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, lub jeżeli w celu rozpoczęcia działalności potrzebne jest współdziałanie co najmniej dwóch osób, konieczne staje się powołanie spółki. W ogromnej większości przypadków powołanie spółki kapitałowej (z o.o. lub akcyjnej) nie jest potrzebne, bowiem te spółki należy zakładać tylko dla naprawdę dużych projektów gospodarczych.  

Rodzaje spółek handlowych

Zasadne jest zatem powołanie spółki osobowej, o wiele tańszej i prostszej w prowadzeniu. Przedstawiona powyżej kolejność spółek: jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, odpowiada kolejności kodeksowej i jest związana ze stopniem złożoności danej spółki. Im więcej wspólników i im bardziej złożone przedsięwzięcie, tym bardziej pomocna będzie dalej zaawansowana forma spółki. W polskim prawie spółka jawna to podstawowa forma spółki. Należy ją jasno odróżnić od spółki cywilnej regulowanej przez prawo cywilne, a nie prawo handlowe. 

Spółki osobowe i kapitałowe

Spółki osobowe to jeden z dwóch typów spółek przewidzianych w polskim prawie handlowym; drugim są spółki kapitałowe. Funkcjonowanie spółek osobowych zostało uregulowane w przepisach Kodeksu spółek handlowych.   

Które spółki mają osobowość prawną?

Zasadnicza różnica między dwoma wymienionymi rodzajami spółek przewidzianymi w Kodeksie polega na dominującej pozycji wspólników w spółkach osobowych, a w spółkach kapitałowych – na dominującej pozycji kapitału, który sprawia, że ustawodawca przyznaje osobowość prawną tej spółce. 

Dla kogo spółka osobowa? Spółka osobowa będzie najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy mają zamiar pod szyldem jednego podmiotu prawnego wspólnie prowadzić działalność gospodarczą, która nie jest obarczona wysokim ryzykiem finansowym. Tyle teoria. Przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej należy jednak brać pod uwagę wiele czynników, w tym ciągle zmieniające się otoczenie prawne i biznesowe. Nasi prawnicy pomogą Ci dotrzymać kroku konkurencji. Skorzystaj z usług doradztwa Kancelarii.  

Czasem zdarza się, że pierwotnie wybrana forma działalności nie sprawdza się w związku z rozwojem firmy czy nie odpowiada jej profilowi. Doświadczony radca prawny może wtedy podpowiedzieć dopuszczone i regulowane m.in. Kodeksem spółek handlowych rozwiązania: np. łączenie i przekształcanie spółek.  

Spółki osobowe – Kancelaria Pakulski, Kilarski i wspólnicy

W ramach obsługi spółek osobowych nasz Zespół prawników świadczy m.in. poniższe usługi:  

 • wsparcie i doradztwo przy zakładaniu spółki osobowej: 
  • zakładanie spółek jawnych,  
  • zakładanie spółek partnerskich,  
  • zakładanie spółek komandytowych, 
  • zakładanie spółek komandytowo-akcyjnych; 
 • bieżąca obsługa działalności spółki; 
 • wsparcie prawne, porady prawne i doradztwo prawne związane z bieżącym funkcjonowaniem spółki osobowej (np. przygotowanie lub opiniowanie umowy); 
 • doradztwo związane z likwidacją spółki osobowej; 
 • przygotowanie fuzji, przejęć, przekształceń, łączeń spółek; 
 • reprezentowanie spółki przed sądami, w tym przed Sądem Najwyższym; 
 • i inne. 
Ostatnie artykuły na ten temat
Dyrektywa Omnibus – czego dotyczy i jakie zmiany niesie?
Podatkowe pułapki spółek komandytowych
Zarządca sukcesyjny w ujęciu VAT i ZUS
Spółka cywilna