Spółki kapitałowe to formy prawne, które mogą przybrać organizacje, najczęściej gospodarcze, dla prowadzenia swojego przedsiębiorstwa.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe

Jednym z ważniejszych obszarów naszej działalności jest doradztwo korporacyjne i pełna obsługa prawna związana z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców w zakresie prawa handlowego, w tym: tworzeniem, funkcjonowaniem, łączeniem, przekształcaniem, podziałem i likwidacją spółek handlowych.  

Rodzaje spółek w Polsce  

Spółka jest jedną z form prowadzenia działalności, najogólniej mówiąc. Działalność poszczególnych typów przedsiębiorstw i rodzajów spółek jest regulowana przez różne akty prawne:  

 • zasady działania spółki cywilnej określa głównie Kodeks cywilny,  
 • spółki handlowe regulowane są przez Kodeks spółek handlowych. 

Wśród spółek handlowych najważniejsze rozróżnienie opiera się na podziale na spółki kapitałowe oraz spółki osobowe. Różnica między tymi dwoma rodzajami spółek dotyczy elementu łączącego wspólników poszczególnych spółek: jest to wkład pieniężny (kapitał zakładowy) w przypadku spółki kapitałowej lub osobista więź, która łączy wspólników – cecha spółki osobowej.  

Na rynku możemy wyróżnić kilka rodzajów spółek. Pomożemy Ci wybrać taką, która będzie pasować do Twojego biznesu. Skontaktuj się z naszymi specjalistami z zakresu prawa handlowego.  

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prawie handlowym i korporacyjnym w ramach usług świadczonych przez Kancelarię proponujemy Państwu doradztwo i pomoc prawną w poniższym zakresie: 

Założenie spółki kapitałowej 

W ramach praktyki Kancelarii zapewniamy pomoc związaną z założeniem spółki: 

 • przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z powstaniem spółki, 
 • zgłoszenie nowego podmiotu do sądu rejestrowego. 

Możesz liczyć na wdrożenie w mechanizmy prawne funkcjonowania wybranej spółki oraz kompleksowe przeprowadzenie procesu założenia spółki handlowej: sporządzenie umowy, przygotowanie statutu spółki, przygotowanie regulaminu, zgłoszenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego. Będziemy monitorować przebieg postępowania rejestrowego. Skorzystaj z doświadczenia specjalistów prawa handlowego!  

W Kancelarii Pakulski wesprzemy Cię nie tylko przy zakładaniu spółki, ale też pomożemy kupić już gotową spółkę handlową (shelf company), zapewniając przy tym pełne zabezpieczenie Twoich interesów.  

Spółki kapitałowe a jednoosobowa działalność gospodarcza 

W tym obszarze praktyki nasi prawnicy zapewniają doradztwo i pomoc prawną w następujących aspektach:  

Prostą formą prowadzenia biznesu jest jednoosobowa działalność gospodarcza, którą osoby fizyczne prowadzą na własną rękę. Dane GUS mówią, że jest to najpopularniejsza forma prowadzenia działalności w Polsce. Drugim wyborem jest spółka. Gdy firma się rozwija, gdy chcemy prowadzić działalność z zaufaną osobą, która wniesie do firmy swoje umiejętności (spółka osobowa) lub wkład pieniężny w przypadku spółki kapitałowej, przychodzi czas, aby podjąć ważną decyzję biznesową: wybór odpowiedniego rodzaju spółki. Wiele będzie zależeć od wybranej formy prawnej przedsiębiorstwa:  

 • metoda rejestracji działalności (np. wpis do KRS spółki z o.o.), 
 • sposób rozliczania podatku, 
 • forma księgowości, 
 • podejmowanie decyzji w firmie,  
 • podział zysków, 
 • odpowiedzialność za prowadzenie przedsiębiorstwa,  
 • zamknięcie działalności – likwidacja spółki.  

Wybór formy prawnej działalności ma ogromne znaczenie dla późniejszego funkcjonowania firmy, dlatego nasi prawnicy chętnie podzielą się wiedzą i pomogą wybrać optymalne rozwiązanie dla Twojego biznesu. Doradzimy, czy w przypadku Twojej JDG lepszym rozwiązaniem będzie przekształcenie jej w spółkę handlową, czy założenie nowej. Zadzwoń do nas i poznaj swoje możliwości. 

Bieżące funkcjonowanie spółki kapitałowej 

Zapewniamy bieżącą obsługę korporacyjną spółek i pełne wsparcie na każdym etapie funkcjonowania podmiotu. Nasza obsługa prawna obejmuje: 

 • przygotowanie dokumentów: umów handlowych, wewnętrznych regulacji, regulaminów, statutów, uchwał, porozumień wspólników…  
 • opiniowanie, przygotowanie interpretacji zagadnień prawnych; 
 • ustanawianie zabezpieczeń prawnych stron, 
 • wdrażanie nowych zmian w spółce w związku z nowymi regulacjami prawnymi. 

Dopełniamy obowiązku informacyjnego w przypadku spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. W ramach usług oferujemy również bieżące doradztwo na rzecz organów spółek handlowych: przewodniczenie obradom organów czy przygotowanie dokumentacji. Opracujemy oraz zaimplementujemy zasady ładu korporacyjnego.  

Przekształcenie spółki kapitałowej 

Zmiany podatkowe, jak chociażby niedawno wprowadzone regulacje Nowego Ładu, wymuszają na Naszych Klientach zmiany w formie prowadzenia działalności. Pomagamy wybrać odpowiednią formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa oraz przeprowadzamy przez cały proces, aby dać pewność, że interesy Klienta zostaną odpowiednio zabezpieczone. Przygotowujemy komplet dokumentów, w tym umowę spółki lub statut, składamy wniosek do KRS i monitorujemy postępowanie. 

Likwidacja spółki handlowej 

Na gruncie prawa handlowego świadczymy również usługi związane z likwidacją spółki. Przygotujemy dokumentację oraz zajmiemy się procesem likwidacji spółki, uprzednio doradzając wybór optymalnego dla Państwa sposobu zakończenia działalności spółki.  

Dynamiczne otoczenie biznesowe oraz zmieniające regulacje prawne sprawiają, że na każdym etapie działalności podmiotu gospodarczego ważne jest wsparcie specjalisty posiadającego wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu interesów spółek. Zaufaj naszym ekspertom i rozpocznijmy współpracę już dziś.  

Ostatnie artykuły na ten temat
Dyrektywa Omnibus – czego dotyczy i jakie zmiany niesie?
Podatkowe pułapki spółek komandytowych
Zarządca sukcesyjny w ujęciu VAT i ZUS
Spółka cywilna