Nowy Polski Ład dał drugie życie spółce komandytowo-akcyjnej (SKA) w 2022 roku. Obecnie stała się jedną z najbardziej atrakcyjnych form prowadzenia działalności gospodarczej.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Spółka komandytowo-akcyjna

Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej kiedyś i dzisiaj 

Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej nie było w zasadzie szerszą praktyką od 8 listopada 2013 roku, gdy nowelizacja ustawy o CIT obciążyła ją podatkiem dochodowym od osób prawnych. W tamtym stanie prawnym wiązało się to z koniecznością płacenia podwójnego podatku 19% od zysku spółki i 19% od wypłaconej dywidendy. Gdy te przepisy weszły w życie w 2014 roku, założenie spółki komandytowo-akcyjnej było wykorzystywane jeszcze w branży finansowej, ale jej kariera wydawała się skończona. Na czym polega spółka komandytowo-akcyjna teraz? 

Na czym polega spółka komandytowo-akcyjna obecnie? 

Sytuacja zaczęła się zmieniać w 2020 roku, choć na początku ciężko było dostrzec praktyczną użyteczność tych modyfikacji. W trakcie realizacji koncepcji, opodatkowania w zależności od przejrzystości struktury właścicielskiej, ustawodawca wprowadził zwolnienie dla komplementariuszy z podwójnego opodatkowania spółki komandytowo-akcyjnej. Na czym polegała ta zmiana? Na prawie obniżenia podatku PIT należnego od dywidendy wypłacanej komplementariuszowi o przypadającą na tego komplementariusza część zapłaconego przez spółkę podatku CIT.

Spółka komandytowo-akcyjna – opodatkowanie 

W praktyce oznacza to dla komplementariuszy konkretną korzyść: zwolnienie z podwójnego opodatkowania spółki komandytowo-akcyjnej. Zwolnienie to nie jest przy tym ograniczone, tak jak to ma miejsce w przypadku spółki komandytowej czy spółki z o.o. Ponieważ spółka komandytowo-akcyjna wypłaca wspólnikom zysk w formie dywidendy, nie jest on objęty daniną solidarnościową (dodatkowym 4% podatkiem obciążającym dochody osób fizycznych w części w jakiej dochody te przekraczają milion złotych).  

Zalety założenia spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) w 2022 roku 

Dalej pojawia się kilka mniej oczywistych zalet charakteru spółki komandytowo-akcyjnej. Z uwagi na fakt, że okres rozliczeniowy w podatku dochodowym jest roczny, a dywidenda wypłacana dopiero po zakończeniu roku obrotowego, wspólnicy nie muszą uiszczać miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.  

Spółka komandytowo-akcyjna może korzystać z ryczałtowego podatku od dochodów osób prawnych, to tzw. estoński CIT 2022. Pozwala więc na płacenie podatku dochodowego tylko od tej części zysku, którą wspólnicy zdecydują się przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Dzięki temu charakterowi spółki komandytowo-akcyjnej możliwe jest bardzo atrakcyjne rozliczanie inwestycji w spółkach. Podstawowe warunki skorzystania z tego mechanizmu to: 

  • zgłoszenie naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego chęci podlegania temu reżimowi podatkowemu,  
  • posiadanie co najmniej trzech etatów przeliczeniowych, 
  • posiadanie w gronie akcjonariuszy wyłącznie osób fizycznych, które nie posiadają uprawnień do otrzymywania świadczeń z tytułów powierniczych. 

Nowy Ład a spółka komandytowo-akcyjna

Bez wątpienia Nowy Ład a spółka komandytowo-akcyjna to ważne i aktualne obecnie zagadnienie dla wszystkich przedsiębiorców. Przede wszystkim dlatego, że została przez Polski Nowy Ład zrównana z pozostałymi spółkami akcyjnymi i zwolniona z ZUS. Jest to istotne ujednolicenie systemu i bardzo dobry zabieg ustawodawcy, który akcjonariuszy dokonujących przecież inwestycji kapitałowej zwalnia z obowiązku płacenia składki zdrowotnej.  

Dla części przedsiębiorców podniesie to atrakcyjność i chęć założenia spółki komandytowo-akcyjnej. Należy jednak pamiętać, że prowadząc działalność w tej formie nie mamy tytułu do opieki zdrowotnej opłacanej z środków publicznych. 

Dla kogo jest spółka komandytowo-akcyjna? 

Suma powyższych czynników sprawia, że spółka komandytowo-akcyjna jest obecnie jedną z najbardziej atrakcyjnych form prowadzenia działalności gospodarczej i możemy spodziewać się jej prawdziwego renesansu. 

Nowy Ład – spółka komandytowo-akcyjna jest dla Twojej firmy? 

Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) w 2022 roku może być korzystnym rozwiązaniem dla Państwa firmy. Jeśli chcą Państwo mieć pewność, dla kogo spółka komandytowo-akcyjna jest dobry rozwiązaniem, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Uzyskają Państwo profesjonalną pomoc w zakresie regulacji Nowego Polskiego Ładu i założenia spółki komandytowo-akcyjnej.  

Ostatnie artykuły na ten temat
Dyrektywa Omnibus – czego dotyczy i jakie zmiany niesie?
Podatkowe pułapki spółek komandytowych
Zarządca sukcesyjny w ujęciu VAT i ZUS
Spółka cywilna