Procedury przetwarzania danych osobowych, od 25 maja 2018r., reguluje RODO.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
RODO – Kancelaria z doświadczeniem 

Wśród oferowanych w ramach naszej praktyki usług Kancelaria świadczy pełną obsługę przedsiębiorców w zakresie swojej specjalizacji: RODO. Aby zapewnić pełną zgodność z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, proponujemy kompleksowe usługi w poniższej kolejności: 

W ramach audytu RODO przeprowadzamy analizę dotychczasowego procedur i mechanizmów w zakresie ochrony danych osobowych, stosowanych przez Klienta. Opiniujemy dotychczas wykorzystywane przez Klienta dokumenty. 

WDROŻENIE RODO: KRAKÓW I CAŁA POLSKA 

Wdrażając RODO skupiamy się na wprowadzeniu w firmie Klienta nowych rozwiązań, np. wskazanych w audycie RODO, jak i zmodyfikowaniu istniejących procedur. Przygotowujemy dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych (klauzule informacyjne, zgody na przetwarzanie danych osobowych, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, procedury, polityki w zakresie ochrony danych, rejestry i inne). 

Kolejnym etapem jest stała obsługa RODO dla firm. Kancelaria oferuje przedsiębiorcom stałą obsługę RODO. Polega to m.in. na zbieraniu informacji w celu identyfikacji procesów przetwarzania, opiniowaniu procesów przetwarzania, analizie zgodności przetwarzania, udzielaniu odpowiedzi na wnioski, prowadzeniu rejestrów i innych. 

ROZPORZĄDZENIE RODO 

Administratorzy zobowiązani są między innymi do wypełnienia obowiązku informacyjnego, prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych oraz zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych. 

Do podstawowych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, zgodnie z RODO, zalicza się przede wszystkim zasadę: 

  • minimalizacji danych, zgodnie z którą zakres przetwarzanych danych osobowych powinien być adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; 
  • ograniczonego celu, zgodnie z którą dane powinny być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie powinny być przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. 

ROZPORZĄDZENIE RODO 

Ponadto, RODO wprowadza nakaz „ograniczenia przechowywania”, zgodnie z którym dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. 

Jedną z istotniejszych zasad jest również zasada „rozliczalności”, która stanowi, że administrator musi być w stanie wykazać przestrzeganie zasad przetwarzania danych. 

Wobec wejścia w życie RODO wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy muszą podejmować jakieś kroki. Skontaktuj się z prawnikiem naszej Kancelarii i sprawdź, co należy zrobić. 

CO NALEŻY ZROBIĆ W ZWIĄZKU Z RODO? 

Przeprowadzić audyt RODO w celu sprawdzenia, czy dotychczas stosowane mechanizmy, dokumenty związane z przetwarzaniem danych osobowych i procedury są zgodne z RODO. Dokonać weryfikacji dokumentów dotyczących pracowników i ich danych osobowych. Nie musisz robić tego sam – umów się na konsultacje RODO z naszym doświadczonym Zespołem. 

Dlaczego jest to konieczne? 

  • Żeby wiedzieć, czy należy pozyskiwać nowe zgody na przetwarzanie danych, 
  • Żeby wprowadzić niezbędne zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych, 
  • Żeby skorelować planowane działania marketingowe z zakresem posiadanych zgód na przetwarzanie danych. 
  • Żeby zminimalizować ryzyko nałożenia kar pieniężnych w wysokości do 20 milionów euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w wysokości do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego. 
  • Żeby działać w taki sposób, aby klienci mogli być spokojni o swoje dane osobowe i nie utracili do nas zaufania.