Procedury przetwarzania danych osobowych, od 25 maja 2018r., reguluje RODO.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Rodo

Administratorzy zobowiązani są między innymi do wypełnienia obowiązku informacyjnego, prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych oraz zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Do podstawowych zasad dotyczączych przetwarzania danych osobowych, zgodnie z RODO, zalicza się przede wszystkim zasadę:

  • minimalizacji danych, zgodnie z którą zakres przetwarzanych danych osobowych powinien być adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
  • ograniczonego celu, zgodnie z którą dane powinny być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie powinny być przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Ponadto, RODO wprowadza nakaz „ograniczenia przechowywania”, zgodnie z którym dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

Jedną z istotniejszych zasad jest również zasada „rozliczalności”, która stanowi, że administrator musi być w stanie wykazać przestrzeganie zasad przetwarzania danych.

Wobec wejścia w życie RODO wielu przedsiębiorców zastanawia się czy muszą podejmować jakieś kroki.

Co należy zrobić?

Przeprowadzić audyt RODO, w celu sprawdzenia czy dotychczas stosowane mechanizmy, dokumenty związane z przetwarzaniem danych osobowych są zgodne z RODO. Dokonać weryfikacji dokumentów dotyczących pracowników i ich danych osobowych.

Po co?

  • Żeby wiedzieć czy należy pozyskiwać nowe zgody na przetwarzanie danych,
  • Żeby wprowadzić niezbędne zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych,
  • Żeby skorelować planowane działania marketingowe z zakresem posiadanych zgód na przetwarzanie danych,
  • Żeby zminimalizować ryzyko nałożenia kar pieniężnych w wysokości do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa w wysokości do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego,
  • Żeby działać w taki sposób, aby klienci mogli być spokojni o swoje dane osobowe i nie utracili do nas zaufania.