Rejestracja znaków towarowych przed EUIPO, jak również w polskim Urzędzie Patentowym opiera się aktualnie o system sprzeciwowi

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Rejestracja znaku towarowego

System ten sprawia, że cała procedura rejestracji, w przypadku braku sprzeciwu oraz ewentualnych bezwzględnych przeszkód w rejestracji,  powinna trwać do 6 miesięcy. Niestety zazwyczaj przez polskim Urzędem Patentowym mimo braku przeszkód w rejestracji, proces ten trwa około 8 miesięcy.

System sprzeciwowy przerzuca ciężar weryfikacji zgłaszanych znaków na podmioty, które już mają zarejestrowane znaki i które powinny na bieżąco weryfikować czy nie został zgłoszony znak, który będzie naruszał ich prawa.

Jeśli podmiot uprawniony zidentyfikuje zgłoszenie, które może naruszać jego prawa, zobowiązany jest do wniesienia sprzeciwu, w przeciwnym razie znak zostanie zarejestrowany a uprawniony z wcześniejszego znaku zmuszony będzie wszcząć procedurę unieważnienia rejestracji znaku towarowego, która jest trudniejsza proceduralnie niż złożenie sprzeciwu.

Kluczowe znaczenie ma to, że 3 miesięczny termin na złożenie sprzeciwu jest nieprzywracalny.

W związku z powyższym bieżące śledzenie BUP oraz terminowe złożenie sprzeciwu jest niezbędne dla ochrony posiadanych praw wyłącznych.

Poniższy schemat obrazuje procedurę rejestracji znaku towarowego

O czym trzeba wiedzieć przystępując do rejestracji znaku towarowego?

Sposób używania oznaczenia

Rejestracja znaku towarowego powinna rozpocząć się od analizy tego jakie oznaczenie bądź oznaczenia są wykorzystywane w danej działalności oraz tego w jaki sposób są one wykorzystywane.

Taka analiza ma na celu podjęcie decyzji co do tego, które oznaczeni zgłosić i czy zgłaszać je np. jako znak słowny czy może słowno-graficzny albo graficzny.

Dopiero pełna analiza sposobu funkcjonowania oznaczenia w danej firmie daje możliwość zidentyfikowania oznaczenia, które ma zostać zarejestrować i sposobu jego rejestracji.

Klasy

Drugim aspekt, który wymaga przeanalizowania są klasy, które dotyczą bądź towarów bądź usług. Właściwe dobranie klas, czyli wskazanie tych usług lub towarów, które marka będzie świadczyć lub produkować, ma kapitalne znaczenie dla skuteczności ochrony znaku. Przy doborze klas należy wziąć pod uwagę plany marki na najbliższe 5 lat.

W razie zarejestrowania znaku zbyt szeroko, znak może zostać unieważniony z uwagi na jego nieużywanie.

Z uwagi na to, że udzielonego prawa na znak towarowy nie można modyfikować, zbyt wąska rejestracja w odniesieniu do klas spowoduje konieczność dokonania nowego zgłoszenia nawet tego samego oznaczenia.

Rejestracja krajowa lub unijna

Aktualny na moment zgłaszania znaku jak również planowany zasięg terytorialny działalności danej firmy, będzie miał znaczenie dla wyboru między tym czy rejestrować znak jako krajowy czy może unijny.

Podobnie jak w przypadku klas należy wziąć pod uwagę plany firmy na najbliższe pięć lat.

Istotne jest, że używanie znaku towarowego na terytorium więcej niż jednego kraju musi polegać nie tylko na oferowaniu np. w sklepie internetowym możliwość wysyłki zagranicznej, ale powinno wiązać się z podejmowaniem działań np. reklamowych, dzięki, którym marka ta będzie stawała się rozpoznawalna pod danym oznaczeniem w innych krajach.

Podmiot uprawniony

Rejestracja znaku towarowego wymaga również analizy tego na kogo dany znak powinien zostać zarejestrowany.

Znak może zostać zarejestrowany na jedną osobę fizyczną, wspólnie na kilka osób fizycznych, na spółkę osobową lub spółkę kapitałową.

Wpływ na decyzję w tym zakresie będzie miała forma prawna, w której prowadzona jest działalność jak również struktura własnościowa.

Co do zasady, rejestracja znaku towarowego na osobę fizyczną daje większą elastyczność w działaniu.

Opłaty w procesie rejestracji

Rejestracja w Urzędzie Patentowym RP

Podstawowa opłata, którą należy uiścić w momencie składania wniosku o rejestrację znaku wynosi: 450,00 zł w przypadku rejestracji znaku w jednej klasie, w formie papierowej. Każda kolejna klasa dodatkowy koszt w wysokości 120,00 zł.Dla przykładu: koszt rejestracji znaku w czterech klasach, który zgłaszający musi ponieść w momencie składania wniosku to 810,00 zł.W przypadku, gdy rejestracji dokonuje pełnomocnik, którym może być adwokat lub radca prawny, wówczas pojawi się dodatkowy koszt w wysokości 17,00 zł, który stanowi opłatę skarbową o przedłożenia pełnomocnictwa.Po uzyskaniu decyzji warunkowej o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, należy uiścić opłatę za pierwszy 10 letni okres ochrony. Opłata wynosi 400,00 zł za każda klasę, czyli w naszym przykładzie byłoby to 1.600,00 zł (za cztery klasy) plus dodatkowa opłata w wysokości 90,00 zł za publikację o udzielonym prawie ochronnym.

Rejestracja znaku towarowego Unii Europejskiej

W przypadku rejestracji znaku towarowego UE w EUIPO koszt rejestracji w jednej klasie wynosi 850 EUR i obejmuje już pierwszy 10 letni okres ochrony.

Rejestracja w drugiej klasie to dodatkowy koszt 50 EUR a w trzeciej i kolejnych 150 EUR.

Dla przykładu: rejestracja znaku UE w czterech klasach to koszt 1200 EUR.

Na stronie EUIPO jest dostępny kalkulator opłat.

W ramach rejestracji znaku towarowego oferujemy:

  • badanie „czystości” znaku towarowego, polegające na sprawdzeniu czy istnieją zarejestrowane znaki towarowego identyczne lub podobne do znaku, który ma być zgłoszony w danych klasach. Badanie to pozwala określić podmioty, które mogą zgłosić sprzeciw do danej rejestracji.
  • analizę i rekomendację klas,
  • analizę i rekomendację sposobu rejestracji, w tym tego na kogo powinien być zarejestrowany znak,
  • reprezentację przez urzędem w postępowaniu zgłoszeniowym, w tym w postępowaniu sprzeciwowym.
  • monitoring znaku przez okres jednego roku od dnia decyzji o rejestracji – monitoring polega na cyklicznym sprawdzaniu czy podmioty trzecie nie zgłosiły identycznego lub podobnego znaku do ochrony.  Usługa monitoringu nie obejmuje ewentualnych postępowań sprzeciwowych zainicjowanych przez właściciela znaku monitorowanego, które podelgają odrębnej wycenie.

Zarejestruj swój znak już dziś. Napisz do nas i poproś o wycenę rejestracji Twojego znaku.