Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę: jawną, z o.o. lub komandytową jest ważnym zagadnieniem po wejściu w życie Nowego Polskiego Ładu. Dla kogo korzystne są te rozwiązania?

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę 

Nowy Polski Ład: przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę 

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę: jawną, z o.o. lub komandytową jest ważnym zagadnieniem po wejściu w życie Nowego Polskiego Ładu. Szczególnie istotne będzie dla tych przedsiębiorców, którzy z różnych powodów nie mogą skorzystać z opodatkowania ryczałtem, a jednocześnie nie chcą kontynuować działalności w dotychczasowej formule, ponieważ wiąże się to ze szczególnie dotkliwym wzrostem kosztów składki zdrowotnej.  

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę: jawną, z o.o.  lub komandytową – dla kogo jest korzystne?

W takiej sytuacji będą np. przedsiębiorcy, których koszty uzyskania przychodu są na tyle wysokie, że nie opłaca im się korzystać z opodatkowania ryczałtem. Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9% lub przedsiębiorcy, którzy – z powodu różnych uwarunkowań prawnych – muszą pozostać opodatkowani na zasadach ogólnych np. prowadzący działalność w specjalnych strefach ekonomicznych. Ci przedsiębiorcy zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9,0%. 

Właśnie dla powyższych przedsiębiorców przekształcenie działalności w spółkę jest szansą na zmniejszenie dolegliwości składki zdrowotnej oraz daniny solidarnościowej.  

Jak przekształcić działalność w spółkę (z o.o. lub inną)? 

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę jawną, z o.o., komandytową może odbyć się na trzy sposoby: 

  1. Obok aktualnie prowadzonej działalności można założyć nową spółkę. Po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z rejestracją, można rozpocząć działanie przez spółkę, kończąc jednocześnie byt prawny jednoosobowej działalności.  
  2. Przedsiębiorstwo prowadzone jednoosobowo można wnieść aportem do nowo zawiązanej spółki.  
  3. Można przekształcić działalność jednoosobową w spółkę prawa handlowego w trybie przepisów kodeksu spółek handlowych. 

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę – skutki podatkowe oraz korzyści 

Każde z powyższych rozwiązań ma swoje zalety i może być z powodzeniem zastosowane w realizacji obranej strategii. Jak przekształcenie z działalności w spółkę (z o.o. lub inną) wygląda w tych trzech wariantach? 

  1. Przekształcenie działalności w spółkę przez powołanie nowej spółki. Powołanie nowej spółki obok jednoosobowej działalności jest stosunkowo proste i szybkie. Pozwala na dowolność w kształtowaniu nowej spółki, która nie musi uzależniać swojego działania, od uwarunkowań, które wpływały na funkcjonowanie jednoosobowej działalności. Taka spółka nie będzie wstępowała w stosunki prawne, których stroną był przedsiębiorca jednoosobowy, nie będzie miała tych samych zobowiązań ani tego samego grona klientów. Nie będzie też stroną umów np. o kredyt obrotowy czy leasing. Jest to zupełnie nowy podmiot zaczynający samodzielnie swoją działalność. W zależności od tego, co chcemy osiągnąć, może to być zaleta lub wada. 
  2. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę jawną, z o.o., komandytową poprzez wniesienie przedsiębiorstwa jednoosobowego aportem do spółki. Ten wariant pozwala na zachowanie ciągłości pewnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, w szczególności w stosunkach cywilnych. Ten sposób przekształcenia działalności w spółkę sprawia, że nie ma potrzeby zawierania od nowa umów, a liczbę koniecznych do zawarcia aneksów można ograniczyć. Sposób ten jest jednak bardziej czasochłonny i wymaga większego nakładu pracy. Pozwala, tak jak pierwszy, na przekształcenie przedsiębiorcy jednoosobowego w dowolną spółkę prawa handlowego, choć w niektórych przypadkach może się to wiązać z koniecznością przybrania wspólnika. 
  3. Przekształcenie działalności w spółkę w trybie przepisów kodeksu spółek handlowych pozwala na pełną kontynuację prowadzonej działalności mimo zmiany formy prawnej. Ten sposób przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę może być szczególnie atrakcyjny dla tych przedsiębiorców, których firmy posiadają bardziej rozbudowaną strukturę stosunków prawnych łączących je z klientami i dostawcami lub instytucjami finansowymi. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę odbywa się w tym wypadku płynnie i żaden podmiot nie może rozwiązać łączącej go z przedsiębiorcą umowy z powodu przekształcenia. Spółka staje się podmiotem wszelkich praw i obowiązków przedsiębiorcy jednoosobowego. Wyjątek stanowią koncesji i część licencji. 

Skorzystaj z doradztwa w temacie przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę

Dobraniem najbardziej korzystnej opcji dla Twojego przedsiębiorstwa zajmą się profesjonalni doradcy z naszej Kancelarii. Wieloletnie doświadczenie i biegłość w tematach związanych z Nowym Polskim Ładem gwarantuje, że zapewnimy Państwu najlepsze rozwiązania w zakresie przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę (z o.o., jawną, komandytową etc.). Omówimy również koszty i skutki podatkowe przekształcenie działalności gospodarczej. Zapraszamy do kontaktu mailowo lub telefonicznie. 

Ostatnie artykuły na ten temat
Dyrektywa Omnibus – czego dotyczy i jakie zmiany niesie?
Podatkowe pułapki spółek komandytowych
Zarządca sukcesyjny w ujęciu VAT i ZUS
Spółka cywilna