Prawo własności intelektualnej jest dziedziną prawa, która dotyczy praw wyłącznych na dobrach niematerialnych. Termin „własność intelektualna” to zbiorcze określenie tych praw.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej obejmuje w szczególności:

Problematykę własności intelektualnej reguluje zarówno polskie jak i unijne ustawodawstwo.

Każde z praw wyłącznych chronią inny rodzaj dóbr niematerialnych. I tak prawa autorskie chronią utwory, własność przemysłowa dotyczy w szczególności znaków towarowych i wzorów przemysłowych a zwalczanie nieuczciwej konkurencji odnosi się do relacji między przedsiębiorcami. 

Własność intelektualna jest jedną z najważniejszych i najbardziej wartościowych aktywów firmy. Dlatego właściwe nią zarządzanie ma kapitalne znaczenia dla sukcesu prowadzonej działalności. Sposób formułowania umów z tej dziedziny prawa ma znaczenie dla zakresu nabytych praw i tego w jaki sposób będzie można korzystać z przedmiotu praw wyłącznych. Oprócz prawidłowego określenia stron umowy i jej przedmiotu, istotne jest właściwe opisanie przedmiotu praw wyłącznych, pól eksploatacji oraz wynagrodzenia.

Nasze doświadczenie

W zakresie praw własności intelektualnej Kancelaria świadczy pomoc prawną między innymi przy sporządzaniu i negocjowaniu umów, w tym umów z branży IT oraz umów autorskoprawnych, obierania polityki dotyczącej zarządzania własnością intelektualną w danym przedsiębiorstwie. Doradzamy również Klientom w przypadku stwierdzenia naruszeń przysługujących im praw lub w razie gdy ktoś zarzucił im takie naruszenie. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych dotyczących praw własności intelektualnej, w tym sporów dotyczących praw autorskich, znaków towarowych oraz nieuczciwej konkurencji. Kancelaria świadczy również pomoc prawną w procesie rejestracji znaków towarowych oraz postepowań dotyczących wygaśnięcia lub unieważnienia znaków towarowych.

Pomagamy również w sporządzeniu dokumentów prawnych związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym regulaminów sklepów internetowych oraz dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, w tym zgód na ich przetwarzanie.

W ramach prawa konkurencji Kancelaria reprezentuje także Klientów w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.