Prawo własności intelektualnej jest dziedziną prawa, która dotyczy praw wyłącznych na dobrach niematerialnych. Termin „własność intelektualna” to zbiorcze określenie tych praw.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Prawo własności intelektualnej

Własność intelektualna w Twojej firmie 

Własność intelektualna dotyczy przede wszystkim prawa autorskiego i własności przemysłowej. W gospodarce opartej na wiedzy własność intelektualna jest jednym z głównych czynników decydujących o sukcesie na rynku – pozwala stworzyć przewagę konkurencyjną.  

Własnością intelektualną nazywamy taki wytwór pracy twórczej człowieka, który zasługuje na ochronę ze względu na swoją unikatowości i dużą doniosłość: ekonomiczną, gospodarczą, rozwojową. W dużym skrócie możemy uznać, że ochronie podlega to, co człowiek wytworzył przy użyciu swojego intelektu, a co jest nowatorskie. Są to w szczególności utwory, wzory przemysłowe czy znaki towarowe.   

Prawo własności intelektualnej obejmuje przede wszystkim: 

 • prawa autorskie i pokrewne; 
 • prawa własności przemysłowej, w tym między innymi: patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe i wzory użytkowe; 
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji.  

Przepisy prawa własności intelektualnej

Problematykę własności intelektualnej podejmuje zarówno prawo polskie, jak i unijne ustawodawstwo. Do polskich regulacji w zakresie prawa własności intelektualnej zaliczamy: 

 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej,  
 • Ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Ponadto wybrane zagadnienia dotyczące własności intelektualnej znajdują się w Kodeksie cywilnym czy Ustawie o ochronie baz danych. 

Każde z praw wyłącznych chronią inny rodzaj dóbr niematerialnych. I tak prawa autorskie chronią utwory, własność przemysłowa dotyczy w szczególności znaków towarowych i wzorów przemysłowych, a zwalczanie nieuczciwej konkurencji odnosi się do relacji między przedsiębiorcami.    

Prawo własności intelektualnej – Kancelaria

Własność intelektualna jest jedną z najważniejszych i najbardziej wartościowych aktywów firmy. Dlatego właściwe zarządzanie nią ma kapitalne znaczenia dla sukcesu prowadzonej działalności. Sposób formułowania umów z tej dziedziny prawa ma znaczenie dla zakresu nabytych praw i tego w jaki sposób będzie można korzystać z przedmiotu praw wyłącznych. Oprócz prawidłowego określenia stron umowy i jej przedmiotu, istotne jest właściwe opisanie przedmiotu praw wyłącznych, pól eksploatacji oraz wynagrodzenia.   

Doświadczony zespół prawników doradza i reprezentuje interesy firm w zakresie: 

 • prawa autorskiego i praw pokrewnych 
 • własności przemysłowej 
 • zagadnień związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. 

Prawo autorskie – Kancelaria Kraków, Katowice, Kielce 

W zakresie praw własności intelektualnej Kancelaria świadczy pomoc prawną między innymi przy sporządzaniu i negocjowaniu umów przenoszących prawa autorskie i innych form upoważnienia do korzystania z praw własności intelektualnej, w tym umów z branży IT , obierania polityki dotyczącej zarządzania własnością intelektualną w danym przedsiębiorstwie.  

Sporządzamy i negocjujemy umowy transferu technologii, w tym chronionych patentami, przygotowujemy umowy dotyczące prowadzenie badań R&D. 

Prawnik – własność intelektualna

Brak ochrony w zakresie własności przemysłowej może spowodować nieodwracalne szkody. Zapewnienie odpowiedniej ochrony znaków towarowych, wynalazków i wzorów pozwala nie tylko powstrzymać naruszenia prawa własności intelektualnej, ale także zapewnia utrzymanie wartości rynkowej chronionego pomysłu. 

Doradzamy Klientom w przypadku stwierdzenia naruszeń przysługujących im praw lub w razie, gdy ktoś zarzucił im takie naruszenie.  

Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych dotyczących praw własności intelektualnej, w tym sporów dotyczących praw autorskich, znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz nieuczciwej konkurencji. Kancelaria świadczy również pomoc prawną w procesie rejestracji znaków towarowych oraz postępowań dotyczących wygaśnięcia lub unieważnienia znaków towarowych.   

Pomagamy również w sporządzeniu dokumentów prawnych związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, m.in. regulaminów sklepów internetowych oraz dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, w tym zgód na ich przetwarzanie.   

W ramach prawa konkurencji Kancelaria reprezentuje także Klientów w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Nasze wieloletnie doświadczenie procesowe pozwala nam reprezentować naszych Klientów zarówno przy prowadzeniu postępowań rejestrowych, jak i w postępowaniach spornych przed urzędami patentowymi w kraju i za granicą.  

Reprezentujemy Klientów Kancelarii między innymi przed: 

 • sądami powszechnymi, 
 • Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO),  
 • Międzynarodową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), 

oraz w postępowaniach przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (spory o domenę). 

Skontaktuj się z naszą kancelarią i uzyskaj poradę dotyczącą ochrony własności intelektualnej w Twojej firmie. 

Ostatnie artykuły na ten temat
Melodia jako znak towarowy
Rejestracja znaku towarowego w Polsce
Utwór w rozumieniu prawa autorskiego
Wzory przemysłowe – obrona naruszyciela