Prawo podatkowe to jedna z najmniej lubianych gałęzi prawa. Mimo, że większość ludzi nie chciałaby mieć z podatkami nic wspólnego to każdy z nas jest codziennie przedmiotem zainteresowania prawa podatkowego.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Prawo podatkowe

Podatki płacimy przy każdej niemalże okazji. Za każdym razem kiedy wkładamy pieniądze do portfela lub wyciągamy pieniądze z portfela, wiąże się to z koniecznością zapłacenia jakiegoś podatku. Od najbardziej powszechnych, jak podatek VAT, po te płacone nieco rzadziej jak podatek od spadków i darowizn czy podatek od czynności cywilnoprawnych.

Sprawne poruszanie się w prawie podatkowym wymaga przede wszystkim skrupulatności i przywiązywania uwagi do szczegółów. Postępowanie podatkowe jest częścią postępowania administracyjnego i stosują się do niego ogólne zasady prawa administracyjnego. Ponieważ w prawie administracyjnym mamy do czynienia z ogromną nierównowagą możliwości obu stron postępowania. Po jednej stronie występuje osoba fizyczna lub prawna a po drugiej stronie państwo wraz ze swoim ogromnym aparatem biurokratycznym. Prawo administracyjne tworzy szereg reguł postępowania mających na celu wyrównanie pozycji obywateli w sporze z państwem.

Klasyfikacja prawa podatkowego jako części prawa administracyjnego oraz przepisy samej ordynacji podatkowej pozwalają na, częściowe przynajmniej, przywrócenie równowagi między państwem a obywatelem. Korzystanie z tych uprawnień w postępowaniu podatkowym ma ogromne znaczenie dla ostatecznego zakończenia sprawy.Wiele wątpliwości może udać się wyjaśnić organem podatkowym, jeszcze przed rozpoczęciem postępowania sądowo administracyjnego.

Prawo podatkowe jak większość gałęzi prawa można podzielić na prawo materialne, które pozwala określić wysokość podatków do zapłacenia i stanowi podstawę do wydania decyzji podatkowych oraz prawo regulujące postępowanie podatkowe, które reguluje sposób prowadzenia ewentualnych sporów co do wysokości należnych podatków.

Ustawodawca przewidział możliwość uniknięcia przykrych konsekwencji finansowych przegrania sporu z organem podatkowym i w art. 14 b ustawy dał podatnikom możliwość przeprowadzenia takiego sporu zawczasu. Zanim jeszcze zdarzenie podatkowe nastąpi. Pozwala to podatnikom na uzyskanie pewności co do ich sytuacji prawnej.

Jeżeli w wyniku postępowania podatkowego zostanie wydana decyzja, z którą podatnik nie może się zgodzić istnieje możliwość jej kwestionowania w dalszym postępowaniu przed podatkowym organem odwoławczym. W sytuacji gdyby organy podatkowe obu instancji nie respektowały w sposób należyty praw podatnika, istnieje możliwość kwestionowania legalności decyzji przed sądem w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Podstawową zasadą, którą muszą kierować się organy państwa stosując prawo podatkowe jest pogłębianie zaufania obywateli do państwa. W praktyce oznacza to, że decyzje podatkowe muszą być zgodne z obowiązującym prawem, nie mogą godzić w ważny interes podatnika, prowadzić do jego bankructwa czy pozbawiać go podstaw jego egzystencji. W odniesieniu do procesu wydawania decyzji i postępowania przed organem podatkowym, oznacz to, że organ powinien tak procedować, aby końcowy efekt działania organu była dla podatnika zrozumiały i aby organ był w stanie przekonać podatnika do słuszności swojej decyzji.