Prawo karne skarbowe ma za zadanie chronić system fiskalny państwa przed nadużyciami. Jest to specyficzna dziedzina prawa.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Prawo karne skarbowe

Skarbowe obowiązki przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności gospodarczej obarczone jest wieloma obowiązkami względem urzędów, pracowników czy organów kontroli skarbowej. Przedsiębiorca obowiązany jest wykonywać działalność gospodarczą zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów. Do jego zadań związanych z pieniędzmi należy między innymi konieczność odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, rozliczenie z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego, wypłata wynagrodzeń pracownikom czy obowiązki ewidencyjne. 

Przestępstwa karne skarbowe

Niedopełnienie obowiązków, nawet to związane z błędem ludzkim, przeoczeniem w natłoku spraw może rodzić poważne konsekwencje prawne i zostać uznane za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe. Należą do nich czyny zabronione prawa finansowego, należącego do obszaru zadań ministra finansów: prawa podatkowego, celnego, dewizowego oraz w zakresie gier hazardowych. 

Zakres opodatkowania jest szeroki, podobnie jak wachlarz penalizowanych stanów faktycznych. Organy skarbowe mają szczególne uprawnienia związane z przeciwdziałaniem unikania i uchylania się od opodatkowania. Interesy fiskalne państwa podlegają bowiem szczególnej ochronie.  

Przestępstwa karnoskarbowe oraz wykroczenia skarbowe, którymi w toku codziennej praktyki zajmują się adwokaci Kancelarii Pakulski i Wspólnicy dotyczą takich spraw, jak:  

 1. wyłudzenia podatku od towarów i usług, 
 1. uchylanie się od opodatkowania, 
 1. firmanctwo, 
 1. oszustwa celne, 
 1. podanie nieprawdy w deklaracji podatkowej, 
 1. niewpłacanie podatku w terminie, 
 1. nieprowadzenie ksiąg, 
 1. niewystawianie faktur. 

Adwokat – prawo karne skarbowe

Kancelaria Pakulski do swoich głównych specjalizacji zalicza prawo karne skarbowe. Nasi specjaliści pomagają na każdym etapie postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.  

Przestępstwo skarbowe zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności. Nie jest przestępstwem taki czyn zabroniony, który ma niską szkodliwość społeczną. Ponadto nie popełnia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. W toku obrony Klienta w zakresie prawa karnego skarbowego bierzemy pod uwagę różne możliwości obrony. Ważne jest, by kontakt nastąpił jak najwcześniej – umów się na rozmowę z doświadczonym adwokatem.  

Prawo skarbowe – kancelaria

W postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje się – co do zasady – przepisy Kodeksu karno skarbowego i postępowania karnego. Zakres świadczonych przez nas usług prawnych w ramach prawa karnoskarbowego obejmuje przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko: 

 1. obowiązkom: podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami; 
 2. obrotowi dewizowemu; 
 3. organizacji gier hazardowych. 

 W ramach specjalizacji Kancelarii w prawie karnym skarbowym oferujemy: 

 1. doradztwo z zakresu prawa karnego skarbowego: w sprawach o przestępstwa skarbowe, w sprawach dotyczących wykroczeń skarbowych; 
 2. doradztwo w zakresie odpowiedzialności prawnokarnej (m.in. odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych spółek); 
 3. ocenę prawnokarną ryzyka transakcji, minimalizowanie ryzyka; 
 4. reprezentację przed wymiarem sprawiedliwości i organami kontroli; 
 5. pomoc na każdym etapie postępowania.  

Doradzamy w sprawach związanych z czynnym żalem oraz w sprawach związanych z poddaniem się odpowiedzialności. 

Doświadczony zespół prawników ds. prawa skarbowego

Nasze doświadczenie pokazuje, że sprawy karne skarbowe wymagają często wiedzy z różnych dziedzin. Zespół doświadczonych adwokatów i radców prawnych analizuje sprawę na wielu płaszczyznach, korzystając z bogatego doświadczenia związanego z szeroko rozumianym prawem finansowym, prawem gospodarczym, handlowym i cywilnym. Rzetelne przygotowanie do reprezentowania Państwa wiąże się z wyczerpującą analizą wszelkich aspektów sprawy.  

Postępowanie karne skarbowe

Świadczymy kompleksową pomoc oskarżonym, podejrzanym i skazanym, a występowanie w sprawach karnoskarbowych jest stałym obszarem naszej praktyki zawodowej. Obrona Klienta możliwa jest już na etapie postępowania przygotowawczego, a doświadczenie Kancelarii pokazuje, że przekazanie nam sprawy na tym etapie pozwala na najskuteczniejszą minimalizację ryzyka odpowiedzialności karnej. 

Zapewniamy kompleksową pomoc w sprawach karnych skarbowych. Umów się na bezpłatną konsultację w Kancelarii w Krakowie, Katowicach lub Kielcach: kontakt

Ostatnie artykuły na ten temat
Nieujawnione źródła dochodów – komu grozi kara i w jakim wymiarze
Czym jest firmanctwo?
Postępowanie karnoskarbowe – zbiór najważniejszych wskazówek dla firmy
Kontrola US krok po kroku – czego się spodziewać i jak się zabezpieczyć?