Polski Nowy Ład, który wszedł w życie 1 stycznia 2022 roku, to największa zmiana w polskim systemie podatkowym od czasów transformacji ustrojowej – można ją porównać do wprowadzenia VAT lub CIT. Jakie zmiany dla przedsiębiorców niesie Polski Nowy Ład?

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Polski Nowy Ład – zmiany dla przedsiębiorców

Polski Nowy Ład – założenia i zmiany dla firm, które należy znać  

Polski Nowy Ład, który wszedł w życie 1 stycznia 2022 roku, to największa zmiana w polskim systemie podatkowym od czasów transformacji ustrojowej – można ją porównać do wprowadzenia VAT lub CIT. Wiąże się to z niespotykaną wcześniej liczbą modyfikacji. Przedsiębiorcy są zmuszeni do podjęcia wielu trudnych decyzji, które bezpośrednio wpłyną na rentowność ich biznesów. Aby im to ułatwić, przygotowaliśmy konkretny informator o Polskim Nowym Ładzie dla przedsiębiorstw.   

Polityka Nowego Ładu – zmiany dla firm 

W ramach zmian Polskiego Ładu dla firm podatki zostały co prawda nominalnie obniżone: pierwszy próg podatkowy na 17%, a kwota wejścia w drugi próg podatkowy została zwiększona do 120 tysięcy złotych. Jednak nie ulega wątpliwości, że większość przedsiębiorców odczuje Polski Ład jako wzrost obciążeń podatkowych. Z czego to wynika? Przede wszystkim ze zwiększenia składki zdrowotnej – przez jej zmianę ze składki ryczałtowej na składkę procentową. Wyniesie ona 9% dla przedsiębiorców rozliczających się na skali i 4,9% dla rozliczających się podatkiem liniowym. Składka zbliżona do ryczałtowej pozostanie aktualna dla przedsiębiorców, którzy działają w formie sp. z o.o. i spółki komandytowej. Atrakcyjnym rozwiązaniem dla części firm może okazać się spółka komandytowo-akcyjna, która została wyłączona ze składki zdrowotnej i daniny solidarnościowej. 

Polski Nowy Ład dla przedsiębiorstw: nowy CIT estoński

Ponadto już w zeszłorocznych zmianach podatkowych dwie nowe kategorie spółek: spółki komandytowe i jawne (których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne) zostały objęte podatkiem CIT. Spowodowało to masowy powrót przedsiębiorców do spółek jawnych osób fizycznych w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania 19% + 19%. Rozwiązanie to jednak okazało się niezwykle krótkotrwałe, funkcjonowało bowiem tylko 8 miesięcy, ponieważ spółki jawne zostały objęte nową składką zdrowotną. 

Polski Ład wprowadził nowy estoński CIT 2022, który może okazać się atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy ponoszą duże nakłady inwestycyjne. Należy jednak pamiętać, że mogą z niego skorzystać tylko podmioty objęte CIT. W związku z tym w momencie podjęcia decyzji o wypłacie pieniędzy ze spółki nie da się już uniknąć podwójnego opodatkowania. 

Kolejne założenia Polskiego Ładu: danina solidarnościowa i ukrywanie dywidendy

Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie w styczniu 2019 roku daniny solidarnościowej w wysokości 4% od dochodu przekraczającego milion złotych. W ten sposób przedsiębiorca, który jeszcze w 2018 roku płacił 19% podatek liniowy w 2022 roku zapłaci 19% +4,9% +4% czyli 27,9% podatku. 

Polityka Nowego Ładu wprowadza też szereg ograniczeń związanych z ukrywaniem dywidendy, czyli obciążania wyniku finansowego spółki kosztami ponoszonymi na rzecz wspólnika lub osób z nim powiązanych, a także inne pomniejsze restrykcje i obciążenia dla poszczególnych kategorii podatników. Dla konkretnego przedsiębiorcy mogą one okazać się niezwykle kosztowne. 

Czy polityka Nowego Ładu przyniosła udogodnienia dla firm? 

Z drugiej strony Nowy Ład wprowadza też wiele udogodnień i ulg dla przedsiębiorców. Wśród nich jest, wspomniane wcześniej, zwolnienie spółki komandytowo-akcyjnej ze składek ZUS i możliwość skorzystania ze zryczałtowanego opodatkowania dochodów spółek, czyli estoński CIT 2022. Dodatkowo: prawo do obniżenia CIT-u o zapłacony PIT, nowe atrakcyjne stawki ryczałtu oraz przede wszystkim możliwość opodatkowania różnych działalności tego samego podatnika różnymi reżimami podatkowymi. Skorzystanie z tych udogodnień wiąże się jednak z dużym nakładem czynności administracyjnych i wieloma komplikacjami, co wymiernie zmniejsza płynące z nich korzyści. 

Nowy Polski Ład – założenia i zmiany, które musi sprawdzić każdy przedsiębiorca

W związku z powyżej opisanymi zmianami Polskiego Ładu dla firm, każdy przedsiębiorca powinien zastanowić się nad kilkoma aspektami prowadzenia działalności i dokonać ewentualnych przekształceń. 

Polski Ład a forma opodatkowania  

Każdy przedsiębiorca powinien wybrać, z której formy opodatkowania chce skorzystać. Do dyspozycji są: 

  • zasady ogólne, czyli skala podatkowa 17% i 32%,  
  • podatek liniowy 19%,  
  • zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości od 17% do 2% w zależności od rodzaju działalności.  

Wybierając określoną formę prawną działalności gospodarczej, możemy zdecydować, czy chcemy skorzystać z opodatkowania CIT czy nie oraz w jakiej wysokości będziemy mieli prawo obniżyć należny podatek od osób fizycznych o zapłacony podatek od osób prawnych. W zależności od wcześniej dokonanych wyborów możemy płacić składkę zdrowotną lub tego uniknąć. Jeżeli zdecydujemy się na opcję, z którą wiąże się obowiązek płacenia składki zdrowotnej, musimy wybrać czy chcemy płacić ją w wysokości 9% czy 4,9%. 

Polski Ład a składka zdrowotna 

Możemy przesunąć ciężar naszej analizy w inne miejsce i skupić się na składce zdrowotnej. Jeśli punktem wyjścia dla firmy jest decyzja, że nie chce płacić składki zdrowotnej, wówczas do wyboru są trzy formy prowadzenia działalności gospodarczej: 

  • spółka akcyjna,  
  • prosta spółka akcyjna (pod warunkiem, że wkładem do spółki nie jest świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki), 
  • spółka komandytowo-akcyjna.  

W zależności charakteru naszego udziału w spółce możemy mieć prawo do obniżenia PIT o cały zapłacony CIT lub jego część. Możliwości jest bardzo dużo. W zależności od wkładów wspólników lub innych umów zawieranych przez spółkę ze wspólnikami lub jednym z nich możemy natknąć się na ograniczenia dotyczące uznania dzierżawy składników majątku od wspólnika za koszt uzyskania przychodu. 

Polski Ład a działalność opodatkowana CIT 

W przypadku formy działalności opodatkowanej CIT musimy pamiętać o dwóch progach podatkowych: 9% i 19%. Opodatkowanie CIT otwiera z kolei przed nami możliwość opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek czyli tzw. estoński CIT 2022. Skorzystanie z niego wiąże się jednak ze spełnieniem szeregu warunków, między innymi: wyborem tej formy opodatkowania na cztery lata i zatrudnianiem co najmniej trzech pracowników. 

Opodatkowanie ryczałtem może być bardzo korzystne w przypadku usług o niskim koszcie uzyskania przychodu i, podobnie jak spółka z o.o. i komandytowa, korzysta z quasi ryczałtowej składki zdrowotnej, która nie jest liczona od dochodu (przy ryczałcie nie ma możliwości policzenia dochodu przedsiębiorcy), ale od przeciętnego wynagrodzenia. 

Skorzystaj z profesjonalnej obsługi podatkowej przedsiębiorstw w Nowym Polskim Ładzie

Liczba wszystkich zmian i ich skala jest bardzo duża. Dla ich zobrazowania możemy w uproszczeniu powiedzieć, że o ile w 2021 roku jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka jawna (obie formy opodatkowane liniowo) były najkorzystniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej, o tyle w 2022 roku są jednymi z najmniej korzystnych form prowadzenia działalności przez przedsiębiorców. 

W związku z tym proponujemy rzetelną pomoc w zakresie obsługi podatkowej przedsiębiorstw w Nowym Polskim Ładzie. Zapraszamy do kontaktu wszystkie firmy, które zastanawiają się nad najkorzystniejszymi rozwiązaniami. Doświadczeni specjaliści z naszej Kancelarii zadbają o najlepszy wybór.   

Ostatnie artykuły na ten temat
Jak korzystnie przeprowadzić roczne zeznanie przedsiębiorcy?
Nietypowe koszty uzyskania przychodu dla spółek i jdg
Podatkowe pułapki spółek komandytowych
Nieujawnione źródła dochodów – komu grozi kara i w jakim wymiarze