Polska Strefa Inwestycji

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji, będąca nowoczesnym narzędziem wspierającym rozwój gospodarczy polskich przedsiębiorstw, otwiera możliwości do uzyskania korzyści w postaci ulgi podatkowej, która może znacząco wpłynąć na efektywność i rentowność całego przedsiębiorstwa.

Naszym celem jest dostarczenie kompleksowych informacji oraz profesjonalnego wsparcia prawno-biznesowego dla przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem możliwości, jakie oferuje Polska Strefa Inwestycji (PSI).

Polska strefa inwestycji – co to za mechanizm?

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to wprowadzony w 2018 roku program wsparcia dla firm inwestujących w Polsce. Polska Strefa Inwestycji jest innowacyjnym instrumentem, który umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie ulgi podatkowej na realizację nowych inwestycji. Jest to program rozciągający się na obszarze całej Polski, dostępny dla firm niezależnie od ich wielkości, działających w szeroko pojętym sektorze produkcyjnym, IT oraz wytypowanych obszarach usługowych. 

Podstawą prawną funkcjonowania PSI jest Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, wraz z odpowiednimi aktami wykonawczymi. Zasadniczą formą wsparcia w ramach PSI jest zwolnienie z podatku dochodowego (CIT lub PIT) udzielane przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje. 

Decyzja o wsparciu: Polska Strefa Inwestycji

Dofinansowanie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji można otrzymać na nowy, nierozpoczęty projekt, który musi spełniać kryteria ilościowe i jakościowe. Branża, w której działa Wnioskodawca musi wpisywać się w określony katalog. 

Typy inwestycji, kwalifikujących się do wsparcia:

  • utworzenie nowego zakładu, 
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, 
  • dywersyfikację produkcji,
  • zasadnicze zmiany w procesie produkcyjnym. 

Co ważne, program PSI jest dostępny dla sektorów nowoczesnych usług oraz przemysłu, z pewnymi wyjątkami (np. przedsiębiorstwa produkujące alkohol).

Polska Strefa Inwestycji a Specjalne Strefy Ekonomiczne

W najbliższych latach Program Polskiej Strefy Inwestycji zastąpi dotychczasowe Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE). Stanowi istotną zmianę w warunkach wsparcia inwestorów i oferuje większe możliwości dla przedsiębiorców, którzy mogą teraz podejmować nowe przedsięwzięcia na terenie całej Polski – nie tylko w wyznaczonych strefach. 

W odróżnieniu od poprzedniego systemu, PSI wymaga od inwestorów spełnienia kryteriów ilościowych, związanych z nakładami inwestycyjnymi, oraz jakościowych, które odnoszą się do efektywności i innowacyjności przedsięwzięć.

Polska Strefa Inwestycji – koszty kwalifikowane

Polska Strefa Inwestycji (PSI) charakteryzuje się szczególnym podejściem do kosztów kwalifikowanych, które odgrywają kluczową rolę w procesie ubiegania się o wsparcie i korzystanie z ulg podatkowych. Koszty kwalifikowane to wydatki, które przedsiębiorca może włączyć do swojego projektu inwestycyjnego, kwalifikujące się do uzyskania wsparcia w ramach PSI.

Koszty kwalifikowane to katalog wydatków związanych z realizacją nowej inwestycji. Mogą to być koszty związane z nabyciem środków trwałych, maszyn i urządzeń (w tym środki transportu), wydatki na prace budowlane, zakup gruntów czy budynków, a także wydatki na prace badawczo-rozwojowe. Ważne jest, by były bezpośrednio związane z nową inwestycją i przyczyniały się do jej realizacji.

W ramach PSI wysokość i rodzaj uwzględnianych kosztów zależą od kilku czynników, w tym od lokalizacji inwestycji, rodzaju prowadzonej działalności, a także wielkości przedsiębiorstwa. 

Polska Strefa Inwestycji 2023

Zmiany wprowadzone w 2023 roku obejmują nowe regulacje dotyczące momentu rozpoczęcia korzystania z  ulgi podatkowej, jak również wymogi dotyczące nabycia środków trwałych na warunkach rynkowych. Nowelizacja Ustawy objęła też m.in. redukcję wartości progu wejścia oraz modyfikację katalogu kosztów kwalifikowanych. 

Dnia 27 grudnia 2023 r. zostało przyjęte rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, które reguluje funkcjonowanie PSI. Główne zmiany wprowadzone rozporządzeniem związane są z dostosowaniem instrumentu wsparcia inwestycji do prawa unijnego oraz wydłużeniem minimalnego okresu obowiązywania decyzji o okresie krótszym niż 15 lat.Kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie aplikacyjnym, analizujemy koncepcję inwestycji, przygotowujemy niezbędne dokumenty aplikacyjne, konsultujemy inwestycję z odpowiednią Instytucją Zarządzającą programem, składamy wniosek oraz wspieramy w czasie realizacji projektu i okresie korzystania z ulgi podatkowej. 

Polska Strefa Inwestycji – Kancelaria 

Zespół Kancelarii Pakulski, Kilarski i Wspólnicy, wykorzystując swoje doświadczenie i specjalistyczną wiedzę, służy pomocą na każdym etapie procesu inwestycyjnego, zapewniając Klientom optymalne rozwiązania prawne dostosowane do specyfiki branży i celów biznesowych. 

Pomagamy w efektywnym wykorzystaniu ulg podatkowych dostępnych w programie PSI. Usługi świadczone w ramach Polskiej Strefy Inwestycji to m.in.:

  • doradztwo w procesie pozyskiwania wsparcia – analizujemy planowaną inwestycję i korelujemy jej zakres z prowadzoną

dotychczas działalnością,

  • wspieranie Klientów już na wczesnym etapie realizacji inwestycji: zawieranie umów z wykonawcami i dostawcami, identyfikacja i dokumentowanie kosztów kwalifikowanych, klasyfikowanie przychodów i wyliczanie wartości ulg w zeznaniach rocznych.

Skontaktuj się z nami, by jak najszybciej ocenić możliwości finansowania Twojego przedsięwzięcia.