Podatek VAT jest najważniejszym źródłem przychodu Skarbu Państwa. W polskim prawie regulowany jest w ustawie o podatku od towarów i usług i takim właśnie terminem posługuje się ustawodawca na jego określenie.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Podatek VAT

Podatek VAT – co to za zobowiązanie? 

VAT, czyli podatek od towarów i usług, to perła w koronie polskiego prawa podatkowego: jest najważniejszym źródłem przychodu Skarbu Państwa. Wyjątkowa rola w budżecie państwa wiąże się też ze szczególnym naciskiem na instrumenty kontroli, a wzmożone zainteresowanie podatkiem od towarów i usług sprawia, że organy podatkowe często biorą na celownik sprawdzanie prawidłowości rozliczeń VAT w firmach.  

Im większy akcent na weryfikację prawidłowości w obrębie VAT, tym większa powinna być czujność podmiotów świadczących usługi dla przedsiębiorców: biur rachunkowych, księgowych, doradców podatkowych, wreszcie radców prawnych… Prawo podatkowe jest główną specjalizacją naszej Kancelarii. To jedna z tych gałęzi prawa, którą zajmujemy się najczęściej. W centrum zainteresowania prawa podatkowego znajduje się VAT – dlatego też pomoc prawną z zakresu podatku od towarów i usług na świadczymy Państwu najwyższym poziomie.  

Istota podatku VAT

Istotą podatku od towarów i usług jest uprawnienie podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jak łatwo się domyślić, uprawnienie to jest też główną osią sporów między podatnikami a organami podatkowymi. Szczególnej uwadze organów podatkowych podlegają: 

  • korekty deklaracji VAT,  
  • okoliczności związane z preferencyjnymi stawkami podatku od towarów i usług,  
  • korekty deklaracji VAT,  
  • transgraniczny eksport towarów (który wiąże się ze zwrotem VAT), 
  • transgraniczny import,  
  • transgraniczne świadczenie usług, 
  • towary i usługi o zerowej stawce VAT. 

Wszystkie te wymienione okoliczności są elementami codziennej praktyki naszych radców prawnych. Znajdziemy jak najkorzystniejsze rozwiązanie Państwa sprawy: proszę zadzwonić lub skontaktować się mailowo. Im szybciej zostaną podjęte odpowiednie kroki prawne, tym większe możliwości jak najlepszej ochrony Państwa firmy. 

VAT podatek

VAT ma w polskim prawie bardzo obszerną regulację. Na tle stosowania tych przepisów powstało bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, które stanowi istotną wskazówkę dla podatników, jak postępować w danej sytuacji. Ten duży dorobek prawny powoduje, że sytuacja prawna podatnika i następstwa prawne podejmowanych działań mogą być przewidywane ze stosunkowo wysokim stopniem prawdopodobieństwa. To sprawia, że pomoc doświadczonego prawnika może stać się dużym ułatwieniem i pomoże Państwu być o krok do przodu w nierównej walce na linii organ podatkowy – przedsiębiorca.  

W najbardziej wątpliwych sprawach istnieje jeszcze możliwość zwrócenia się o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej: przygotujemy indywidualnie dopasowany wniosek, który uwzględnia specyfikę Państwa firmy i branży.  

Neutralność podatku VAT

W Polsce VAT płacony jest przez każdego przedsiębiorcę, a nie tylko tego, który sprzedaje towar konsumentowi. Mechanizm: podatek należny a podatek naliczony ma pozwolić przedsiębiorcom na poszczególnych etapach produkcji zachować neutralność podatku od towaru i usług. 

Podatek VAT naliczony, podatek VAT należny

Organy podatkowe odmawiając podatnikowi prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony najczęściej mają zastrzeżenia co do dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji, w szczególności prawidłowości wystawienia faktur VAT. Organy te sprawdzają wszelkie okoliczności związane ze zwrotem, zwłaszcza te, czy podatnik spełnił wszelkie warunki zwrotu. Mogą też kwestionować transakcje co do których mają wątpliwości, czy rzeczywiście miały one miejsce. 

Ustalenie przez organ podatkowy, że podatek od towarów i usług nie został odprowadzony w prawidłowej wysokości, będzie wiązało się z wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Jeżeli podatnik odprowadził podatek w zbyt małej wysokości, będzie zobowiązany do dopłaty brakującej kwoty podatku oraz naliczone zostaną odsetki od zaległości podatkowych. W takim przypadku może również pojawić się zagadnienie odpowiedzialności karnoskarbowej

Możliwe jest także, że w wyniku przeprowadzonej kontroli organ dojdzie do przekonania, że podatek uiszczony został w zbyt dużej wysokości, przypadki takie zdarzają się jednak zdecydowanie rzadziej. Wówczas organ zwróci podatnikowi nadpłaconą kwotę powiększoną o odsetki od nadpłaty. Są to rzadkie przypadki, ale zdarzają się naszym radcom prawnym! 

Ostatnie artykuły na ten temat
Jak korzystnie przeprowadzić roczne zeznanie przedsiębiorcy?
Nietypowe koszty uzyskania przychodu dla spółek i jdg
Podatkowe pułapki spółek komandytowych
Nieujawnione źródła dochodów – komu grozi kara i w jakim wymiarze