Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) jest drugim obok podatku dochodowego od osób fizycznych, podatkiem obciążającym dochód w polskim systemie prawnym.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

W polskim systemie podatkowym do podatków obciążających dochód zaliczamy między innymi podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od osób prawnych (CIT). Ustawa dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych reguluje kwestie związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych, spółek kapitałowych, stowarzyszeń i innych. Ustawa o podatku od osób prawnych określa stawki podatku oraz zasady jego rozliczania. Definiuje również prawa i obowiązki podmiotów objętych podatkiem CIT. 

Podatek od osób prawnych – Kancelaria

Zespół Kancelarii ma poparte sukcesami doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sprawach obszaru prawa podatkowego, przed organami podatkowymi. W zakresie podatku dochodowego CIT obsługujemy poniższe grupy podatników: 

  • osoby prawne, 
  • spółki kapitałowe w organizacji, 
  • spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne, które mają siedzibę w Polsce, 
  • spółki jawne, które mają siedzibę w Polsce (jeżeli wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka nie złoży określonej informacji lub jej aktualizacji do właściwego naczelnika urzędu skarbowego), 
  • spółki niemające osobowości prawnej (mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli przez to państwo traktowane są jak osoby prawne i podlegają tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania) 
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, 
  • podatkowe grupy kapitałowe. 

Stawki podatku dochodowego od osób prawnych

Spośród najczęściej spotykanych w praktyce przypadków osobami prawnymi są spółki kapitałowe, fundacje i stowarzyszenia. Wszystkie te podmioty obciąża podatek dochodowy od osób prawnych. Podstawowa stawka podatku wynosi 19%. Istnieją jednak inne stawki, płacone w szczególnych warunkach lub stosowane w stosunku do szczególnych źródeł przychodów. W takich wypadkach stawka podatku dochodowego od osób prawnych może wynieść 10% lub 20%. 

Dywidenda a podatek od osób prawnych

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych określa również zasady opodatkowania dywidendy: zarówno w stosunku do akcjonariuszy będących osobami prawnymi, jak i osobami fizycznymi. Podstawowa stawka podatku od dywidendy wynosi również 19%. Zwolnione od podatku jest dywidenda wypłacana na rzecz podmiotu będącego osobą prawną mającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeśli spełnia warunek posiadania co najmniej 10% akcji lub udziałów.  

Do ustalenia stawki podatku w takiej sytuacji może znaleźć zastosowanie odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzeczpospolitą Polską i państwem, w którym siedzibę ma spółka uzyskująca dochody z dywidendy. Zachęcamy do kontaktu z ekspertem prawa podatkowego, który przedstawi Państwu najkorzystniejsze rozwiązanie. Zadzwoń lub napisz do Kancelarii. 

Podatek dochodowy CIT a podwójne opodatkowanie

Istotną cechą podatku dochodowego od osób prawnych w porównaniu z podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest tzw. podwójne opodatkowanie. Ma ono znaczenie w sytuacji, kiedy w ostatecznym rozrachunku zysk spółki kapitałowej ma zostać wypłacony wspólnikowi będącemu osobą fizyczną.   

Zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółka jako odrębna osoba prawna opodatkowana jest podatkiem dochodowym, którego stawka wynosi 19% i w tym zakresie jest podatnikiem. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) musi zostać zapłacony przed przystąpieniem do podziału zysku i wypłaceniem go w postaci dywidendy. Zgodnie z art. 22 tejże ustawy dywidenda wypłacana na rzecz osoby fizycznej opodatkowana jest podatkiem, którego stawka również wynosi 19%. Podatnikiem jest tutaj osoba fizyczna, która pobiera dywidendę, jednak płatnikiem podatku odpowiedzialnym za jego obliczenie, pobranie i wpłacenie organowi podatkowemu, jest spółka dokonująca wypłaty dywidendy. 

Obrazowo można zatem powiedzieć, że podatek dochodowy dla osoby fizycznej, która zdecyduje się na prowadzenie spółki kapitałowej, wyniesie około 41,6% i będzie dwukrotnie wyższy niż w przypadku spółek osobowych. Bardziej ogólnie, dla osób fizycznych korzystniejsze podatkowo jest podleganie wyłącznie pod ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. W istocie jest to zatem ogromna różnica w wysokości podatku. Stanowi ona przeciwwagę dla różnicy w sposobie ponoszenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółek osobowych i spółek kapitałowych. Nasz Zespół oferuje doradztwo z zakresie unikania podwójnego opodatkowania. 

Suma wspomnianych czynników powinna być zawsze brana pod uwagę przy wyborze formy prawnej prowadzenia przedsiębiorstwa. Analizę korzyści podatkowych i zakresu odpowiedzialności należy zawsze przeprowadzać dla konkretnego przypadku, z zastrzeżeniem, że personalna obsada stanowisk w organach zarządu może doprowadzić do sytuacji, w której korzystne regulacje dotyczące odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki kapitałowej nie znajdą zastosowania. Chcesz o swojej sytuacji porozmawiać z ekspertem? Zapraszamy do biur Kancelarii! 

Ostatnie artykuły na ten temat
Jak korzystnie przeprowadzić roczne zeznanie przedsiębiorcy?
Nietypowe koszty uzyskania przychodu dla spółek i jdg
Podatkowe pułapki spółek komandytowych
Nieujawnione źródła dochodów – komu grozi kara i w jakim wymiarze