Podatek akcyzowy jako podatek kształtujący konsumpcję niektórych towarów i podatek pobierany na jednym etapie obrotu.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy, zwany akcyzą, należy do podatków pośrednich, czyli takich, które obciążają ostatecznego konsumenta. Jest elementem kalkulacyjnym ceny wyrobów akcyzowych i – w przeciwieństwie do innego podatku pośredniego (podatku od towarów i usług, VAT) – pobierany jest wyłącznie na jednym etapie obrotu, od tego samego wyrobu akcyzowego. Zapłata akcyzy przez jednego podatnika tego podatku na jednym etapie obrotu powoduje bowiem zwolnienie z tego obowiązku co do tego samego wyrobu akcyzowego na innych etapach. I odwrotnie: jeśli podmioty nie opłaciły akcyzy na wcześniejszych etapach, obowiązek jej opłacenia może ciążyć na ostatecznym nabywcy. 

Obsługa w zakresie akcyzy

Katalog podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku akcyzowego jest szeroki. Ustawodawca wskazuje przykładowo, kto jest tym podatnikiem, np. podmiot, u którego powstają ubytki wyrobów akcyzowych lub doszło do całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych. Niewątpliwie chodzi generalnie o podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które są obowiązane, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. Zgłoszenie możemy złożyć w imieniu Twoim lub Twojej firmy. 

W Kancelarii zajmujemy się świadczeniem usług dla wszystkich podatników akcyzy:  

 • osób fizycznych,  
 • osób prawnych
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec których zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą.  

Podatek akcyzowy – ustawa

Zgodnie z obowiązującym przepisami Ustawy o podatku akcyzowym, głównym przedmiotem opodatkowania akcyzą są następujące czynności i stany faktyczne:  

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;   
 1. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego; 
 1. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów; 
 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych (…); 
 1. wyprowadzenie ze składu podatkowego (…),  
 1. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.   

Przy czym przez wyroby akcyzowe rozumie się wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do Ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z tą Ustawą opodatkowaniu akcyzą podlega również import samochodów.  

Podatek akcyzowy od samochodów  

Samochody osobowe nie są zaliczane do wyrobów akcyzowych, ale są przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Są to tzw. wyroby niezharmonizowane, które Polska mogła, lecz nie musiała opodatkować akcyzą. Zgodnie z Ustawą o podatku akcyzowym objęty akcyzą jest import samochodów osobowych, a dokładniej: 

 • import, 
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe, 
 • pierwsza sprzedaż na terytorium kraju 

samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

Nasz Zespół doradza w sprawach związanych z procedowaniem podatku akcyzowego od samochodów. 

Praktyka w zakresie podatku akcyzowego

Zespół ekspertów prawa podatkowego biegle porusza się w przepisach krajowych oraz unijnych i wie, jak ważne jest kompleksowe i profesjonalne doradztwo związane z podatkiem akcyzowym. W ramach wsparcia Klientów w zakresie prawa podatkowego akcyzowego doświadczeni prawnicy Kancelarii Pakulski, Kilarski i Wspólnicy świadczą usługi prawne związane z objęciem Klienta akcyzą w ramach: 

 • produkowania wyrobów akcyzowych, 
 • wprowadzania wyrobów akcyzowych do składu podatkowego; 
 • importowania wyrobów akcyzowych; 
 • nabywania i zużywania wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych; 
 • wyprowadzania ze składu podatkowego; 
 • wysyłania importowanych wyrobów akcyzowych. 

Oferujemy pełną pomoc i doradztwo dla firm, których działalność podlega reżimowi akcyzowemu. Nasze usługi obejmują: 

 • bieżące doradztwo w zakresie podatku akcyzowego,  
 • pomoc w prowadzeniu postępowań administracyjnych z zakresu akcyzy, dotyczących zezwoleń akcyzowych, 
 • reprezentowanie stron w kontrolach podatkowych, 
 • pomoc w nabywaniu zezwoleń (np. na prowadzenie działalności akcyzowej, na prowadzenie składu podatkowego).
Ostatnie artykuły na ten temat
Jak korzystnie przeprowadzić roczne zeznanie przedsiębiorcy?
Nietypowe koszty uzyskania przychodu dla spółek i jdg
Podatkowe pułapki spółek komandytowych
Nieujawnione źródła dochodów – komu grozi kara i w jakim wymiarze