Monitorowanie znaków towarowych to kolejny po zastrzeżeniu znaków używanych przez dane przedsiębiorstwo, krok do ochrony marki.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Monitorowanie znaków towarowych

Co to znaczy monitorowanie znaków towarowych?

Monitorowanie znaków towarowych to kolejny – po zastrzeżeniu znaków używanych przez dane przedsiębiorstwo – krok do ochrony marki. 

Monitorowanie znaku towarowego jest tak samo istotne, jak sama rejestracja znaków towarowych. Rejestracja znaku towarowego stwarza możliwość zapobieżenia wykorzystaniu identycznego lub podobnego oznaczenia przy tożsamych lub podobnych usługach lub towarach. 

Jednak, aby ochrona marki była pełna, podmiot posiadający zarejestrowany znak towarowy musi obserwować, czy do rejestracji nie zostają zgłoszone oznaczenia identyczne lub podobne.   

Dlaczego monitorowanie znaków towarowych jest ważne?

Otóż, urzędy patentowe, poza nielicznymi wyjątkami, badają jedynie bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego, do których nie zalicza się… sytuacja tożsamości albo podobieństwa znaków. To na podmiocie uprawnionym do znaku towarowego ciąży obowiązek monitorowania znaku i sprawdzania, czy przez konkurencję nie został zgłoszony znak identyczny lub podobny. 

Oznaczenie znaków… Jakie to ma znaczenie?

Monitorowanie znaku towarowego ma na celu obserwowanie, czy nie doszło do zgłoszenia podobnego lub identycznego znaku towarowego. W razie wykrycia, że do rejestracji został zgłoszony znak identyczny lub podobny, należy zgłosić sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego.  

Zwalczanie rejestracji w procedurze sprzeciwowej jest łatwiejsze aniżeli próba unieważnienia znaku, która ma miejsce wówczas, gdy znak identyczny lub podobny został już przez inną firmę zarejestrowany. Lepiej zapobiegać niż leczyć! 

Co to znaczy monitorowanie znaków towarowych? 

W ramach usługi monitorowania znaków towarowych śledzone są zgłoszenia zamieszczane w publikacjach poszczególnych urzędów patentowych. Istnieje możliwość wyboru terytorium, które ma być monitorowane.  

Monitorowanie może obejmować np. zgłoszenia dokonywane wyłącznie w Polsce, ale też zgłoszenia dokonywanie w EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) i WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej). Monitorowana może być jedna lub więcej klas, w zależności od tego, jak został zgłoszony znak.   

Na czym polega monitorowanie znaków towarowych przez Kancelarię?

W razie powzięcia informacji o dokonanym zgłoszeniu, które może naruszać posiadane prawa wyłączne Twojej firmy, istnieje możliwość złożenia sprzeciwu wobec zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego. Decyzja o tym, wobec których zgłoszeń będą składane sprzeciwy, będzie zależała oczywiście od stopnia podobieństwa między znakami oraz przyjętej w danej marce strategii ochrony marki. 

Monitorowanie znaków towarowych znajdujących się w portfolio marki ma kluczowe znaczenie dla efektywności ich ochrony! Brak monitorowania może spowodować, że konieczne będzie wszczęcie procedury unieważnienia znaków towarowych podmiotów trzecich, która to procedura jest uporczywa i często mniej efektywna niż postępowanie sprzeciwowe prowadzone na etapie rejestracji znaku identycznego lub podobnego. 

Monitorowanie znaku towarowego – Usługi Kancelarii Pakulski, Kilarski i Wspólnicy

Monitorowanie znaków towarowych jest czasochłonne. Wymaga nie tylko uwagi, ale i popartej wieloletnim doświadczeniem umiejętności obiektywnej oceny sytuacji. Oczywistym jest, że nie każdy przedsiębiorca ma czas i ochotę, by śledzić krajowe, unijne i międzynarodowe publikacje dotyczące rejestracji znaków towarowych. Zleć to naszym prawnikom! Skonsultuj się ze specjalistami prawa własności intelektualnej – Twoja firma uniknie sytuacji, w której konkurencja posługuje się znakiem podobnym do Twojej marki.

Ostatnie artykuły na ten temat
Rejestracja znaku towarowego w Polsce