Monitorowanie znaków towarowych to kolejny po zastrzeżeniu znaków używanych przez dane przedsiębiorstwo, krok do ochrony marki.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Monitorowanie znaków towarowych

Monitorowanie znaków towarowych jest tak samo istotne jak sama rejestracja. Rejestracja znaku towarowego stwarza możliwość zapobieżenia wykorzystaniu identycznego lub podobnego oznaczenia przy tożsamych lub podobnych usługach lub towarach.

Jednak, aby ochrona marki była pełna, podmiot posiadający zarejestrowany znak towarowy musi monitorować czy do rejestracji nie zostają zgłoszone oznaczenia identyczne lub podobne.

Czemu?

Otóż, urzędy patentowe, poza nielicznymi wyjątkami, badają jedynie bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego, do których nie zalicza się sytuacja tożsamości albo podobieństwa znaków. To na podmiocie uprawniony do znaku towarowego ciąży obowiązek monitorowania znaku i sprawdzania czy nie został zgłoszony znak identyczny lub podobny.

Jakie ma to znaczenie?

W razie wykrycia, że do rejestracji został zgłoszony znak identyczny lub podobny, należy zgłosić sprzeciw. Zwalczanie rejestracji w procedurze sprzeciwowej jest łatwiejsze aniżeli próba unieważnienia znaku, która ma miejsce wówczas, gdy znak identyczny lub podobny został już zarejestrowany.

Na czym polega monitorowanie znaków towarowych?

W ramach usługi monitorowania znaków towarowych śledzone są zgłoszenia publikowane w publikacjach poszczególnych urzędów patentowych. Istnieje możliwość wyboru terytoriów, które mają być monitorowane. Monitorowanie może obejmować np. zgłoszenia dokonywane w Polsce, zgłoszenia dokonywanie w EUIPO i WIPO. Monitorowana może być jedna lub więcej klas w zależności od tego jak został zgłoszony znak.

W powzięcia informacji o dokonanym zgłoszeniu, które może naruszać posiadane prawa wyłączne istnieje możliwość złożenia sprzeciwu wobec zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego. Decyzja o tym wobec których zgłoszeń będą składane sprzeciwy będzie zależała oczywiście od stopnia podobieństwa między znakami oraz przyjętej w danej marce strategii ochrony marki.

Monitorowanie znaków towarowych znajdujących się w portfolio marki ma kluczowe znaczenie dla efektywności ich ochrony. Brak monitorowania może spowodować, że konieczne będzie wszczęcie procedury unieważnienia znaków towarowych podmiotów trzecich, która często jest mniej efektywna niż postępowanie sprzeciwowe prowadzone na etapie rejestracji znaku identycznego lub podobnego.