Co zmienił nowy projekt ustawy w zakresie estońskiego CIT-u? Na czym polega, kogo dotyczy i jak można wykorzystać go do obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
CIT Estoński 2022

CIT estoński 2022 w Polsce a Nowy Polski Ład – zmiany, zasady i warunki 

CIT estoński 2022, czyli ryczałt od dochodów spółek to mechanizm, który ma zachęcić przedsiębiorców do inwestycji i obniżyć dolegliwość podatku dochodowego od osób prawnych. Podstawowym założeniem konstrukcyjnym jest opodatkowanie CIT tylko tej części dochodu spółki, którą wspólnicy postanowią przeznaczyć do wypłaty i operacji, które ustawodawca zrównał z wypłatą zysku. 

 Dla kogo CIT estoński będzie korzystny? 

Rozwiązanie zaproponowane w ramach ustawy CIT-u estońskiego 2022 jest bardzo atrakcyjne dla przedsiębiorców, którzy ponoszą znaczne nakłady inwestycyjne. CIT estoński w Polsce pozwala bowiem rozliczyć podatkowo te koszty uzyskania przychodu, które na zasadach ogólnych podlegałyby wieloletniej amortyzacji i, mimo konieczności faktycznego wydatkowania kwot potrzebnych do ich zakupu, jedynie w niewielkim stopniu obniżałyby podstawę opodatkowania. 

Na czym polega projekt ustawy estońskiego CIT-u  –  objaśnienia 

Mechanizm ustawy CIT-u estońskiego w Polsce działa w następujący sposób. Wspólnicy podejmują uchwałę o przeznaczeniu do podziału i wypłaty części zysku spółki. W rezultacie spółka musi zapłacić CIT tylko od tej części. Pozostała część w ogóle nie jest opodatkowana. Następnie spółka musi pobrać zaliczki od wypłacanego wspólnikom dochodu na poczet ich podatku PIT. Spółka może jednak obniżyć wysokość zaliczek na PIT wspólników o wysokość CIT zapłaconego już przez spółkę, a przypadającego na tego wspólnika w stosunku do udziału w zysku spółki.  

Wysokość tego obniżenia jest różna w zależności od rodzaju spółki i charakteru w jakim wspólnik uczestniczy w spółce. Wspólnik spółki z o.o. będącej małym podatnikiem (tj. do 2 milionów euro przychodu) ma prawo odliczenia 90% zapłaconego CIT-u, a nie będącej małym podatnikiem 70%. Komandytariusz spółki komandytowej ma prawo odliczyć kwotę 60 tysięcy złotych, a komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej odliczy całość. Estoński CIT w Polsce jest więc propozycją potencjalnie bardzo atrakcyjną w szczególności, jeśli przedsiębiorca dobrze wybierze spośród wszystkich dostępnych rozwiązań. 

Estoński CIT  – zasady i warunki 

Dla skorzystania z estońskiego CIT-u w Polsce konieczne jest spełnienie szeregu warunków. Wśród nich są: 

 1. złożenie wniosku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, 
 2. utrzymanie warunków opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek przez 4 lata, 
 3. prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający ustalenie:
  1. wysokości zysku (straty) netto, 
  2. podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku, 
  3. kwoty zysków niepodzielonych i kwoty zysków podzielonych odniesione na kapitały, wypracowanych w latach opodatkowania ryczałtem, oraz 
  4. kwoty niepokrytych strat poniesionych w latach opodatkowania ryczałtem. 
 4. mniej niż 50% przychodów spółki musi pochodzić z działalności finansowej lub obrotu wierzytelnościami, 
 5. prowadzenie działalność w formie spółki innej niż cywilna, partnerska lub jawna, 
 6. wspólnikami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które nie otrzymują świadczeń z tytułów o charakterze powierniczym. 

Spełnienie powyższych warunków i zasad CIT-u estońskiego jest niezbędne, by móc skorzystać z tego rozwiązania.  

Projekt ustawy estońskiego CIT-u a Nowy Polski Ład  

Estoński CIT 2022 może dobrze współgrać z nowymi rozwiązaniami dotyczącymi spółek, a także prowadzić do dalszego obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki temu zmiany dla przedsiębiorców w Nowym Polskim Ładzie 2022 nie muszą być wyłącznie negatywne. U podmiotów ponoszących duże nakłady inwestycyjne ostateczne rozliczenie może być korzystniejsze niż rozliczenie liniowe na zasadach obowiązujących zanim wszedł w życie Nowy Polski Ład

Kluczowe dla przedsiębiorców pytanie: do kiedy zgłosić estoński CIT? Jest to możliwe do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym podmiot ma być opodatkowany ryczałtem.  

Potrzebujesz dodatkowych objaśnień zasad ustawy estońskiego CIT-u?  

Projekt ustawy estońskiego CIT-u w Polsce 2022 wiąże się z konkretnymi warunkami. Jeśli potrzebują Państwo dokładniejszego wsparcia w decyzji, dla kogo estoński CIT będzie korzystny, na czym polega, a także pomocy w zakresie obsługi podatkowej w Nowym Polskim Ładzie, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Zadbamy o niezbędne informacje i wyjaśnienie trudnych zagadnień, takich jak do kiedy zgłosić estoński CIT i jak to zrobić. Wieloletnie doświadczenie i aktualna wiedza naszych specjalistów zagwarantują Państwu wybór najkorzystniejszych rozwiązań.  

Ostatnie artykuły na ten temat
Jak korzystnie przeprowadzić roczne zeznanie przedsiębiorcy?
Nietypowe koszty uzyskania przychodu dla spółek i jdg
Podatkowe pułapki spółek komandytowych
Nieujawnione źródła dochodów – komu grozi kara i w jakim wymiarze