W przedsiębiorstwie nie da się niczego poprawić i ulepszyć bez gruntownej analizy dotychczas stosowanych procedur i mechanizmów. Dlatego potrzebny jest audyt RODO.

Zadzwoń do nas
+48 784 ... Pokaż numer
Audyt RODO

Audyt RODO wobec rozporządzenia RODO

Audyt RODO jest istotny z uwagi na to, że 25 maja 2018 r. bezpośrednio zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli właśnie RODO.   

W polskim porządku prawnym wkrótce po tym pojawiły się pierwsze decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, nakładające na podmioty kary w związku z nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych.  

Jak zrobić audyt RODO?

Żeby podjąć działania mające na celu poprawę procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, powinniśmy zacząć od dokładnej analizy tego, jak przedsiębiorstwo działa obecnie.   

Audyt RODO dedykowany wprowadzeniu niezbędnych zmian wynikających z RODO skupia się na analizie działalności przedsiębiorstwa pod kątem przetwarzanych danych osobowych, w tym na weryfikacji dotychczas stosowanych mechanizmów. Na podstawie formularza audytowego wypełnianego przez zleceniodawcę audytu oraz dostarczonych przez niego dokumentów, ocenie poddawany jest sposób przetwarzania danych klientów, pracowników i wszystkich podmiotów, których danymi osobowymi przedsiębiorstwo dysponuje.  

Uwzględniana jest specyfika branży, w której działa przedsiębiorca i specyficzne dla niego warunki przetwarzania danych. Inaczej będzie wyglądać kwestia przetwarzania danych na przykład w przypadku gabinetów lekarskich, inaczej w serwisie naprawy samochodów. Szczególne wymogi będą dotyczyć np. sytuacji, w której przetwarzane są dane dzieci. 

Efekty audytu RODO

W efekcie przeprowadzonego audytu RODO możliwe jest stworzenie odpowiednich rekomendacji wprowadzenia konkretnych rozwiązań, dzięki którym obecnie działające w firmie procedury będą dostosowane do postanowień RODO. Albo też stworzone zostaną nowe mechanizmy sposobu przetwarzania danych osobowych.  Wprowadzenie zmian bez uprzedniego wykonania audytu jest trudne, jeśli nie niemożliwe – konieczne jest bowiem dokładne zweryfikowanie tego, jak działa firma, aby wykryć wszelkie nieprawidłowości.  

A trzeba pamiętać, że błędy w procedurze przetwarzania danych mogą nas drogo kosztować – nawet do 20 tysięcy euro. Warto skorzystać z możliwości audytu, nawet jeżeli wydaje nam się, że mamy wszystkie potrzebne formuły zgód i inne niezbędne dokumenty, takie jak polityka prywatności czy polityka bezpieczeństwa. Istotne jest bowiem nie tylko samo ich istnienie, ale również odpowiednie brzmienie – w pełni zgodne z RODO. 

Jak przebiega audyt RODO?

W ramach audytu RODO przeprowadzamy analizę dotychczasowych procedur dotyczących ochrony danych osobowych, stosowanych przez Klienta, pracowników i współpracujących z nimi podmiotami procedur i mechanizmów. Opiniujemy dokumenty. 

Jak przeprowadzamy audyt RODO? W pierwszej kolejności prosimy o wypełnienie przygotowanego przez nas formularza audytowego, w którym ujęte są pytania dotyczące kategorii osób, których dane przetwarza dane przedsiębiorstwo, podstaw i celów przetwarzania danych. W większości przypadków po otrzymaniu wypełnionego formularza audytowego umawiamy spotkanie, na którym doprecyzowywane są kwestie związane z dotychczasowym sposobem procedowania z danymi w przedsiębiorstwie.   

Raport poaudytowy

Z audytu RODO przygotowywany jest raport, w którym opisany jest stan faktyczny związany ze sposobem dotychczasowego przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, przeprowadzana jest analiza prawna, a na zakończenie wskazane są rekomendacje co do dokumentów, procedur, które powinny być opracowane w związku z wymaganiami RODO. Kolejny etap to Wdrożenie RODO

Audyt RODO – Kraków i nie tylko

Współczesne technologie pozwalają nam na przeprowadzenie audytu RODO zdalnie, bez względu na to, w jakiej części Polski znajduje się siedziba firmy Klienta. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z biurem naszej Kancelarii, która mieści się w Krakowie. 

Ostatnie artykuły na ten temat
Obowiązek informacyjny RODO
Pierwsza decyzja PUODO ws. naruszenia przepisów RODO
Newsletter a RODO