Prawo autorskie

Naruszenie praw autorskich

Zastanawiałeś się kiedyś drogi Czytelniku jak to właściwie jest z ewentualnym naruszaniem praw autorskich przez właścicieli kont na portalu internetowym chomikuj.pl?

Jeśli nie, może tym wpisem zainteresujemy Cię tym zagadnieniem. Postaramy się zwrócić Twoją uwagę na czyhające potencjalne niebezpieczeństwa z tym związane, wskażemy co robić wolno, a czego w żadnym wypadku nie robić – by nie narazić się na zarzut łamania prawa.

Portal internetowy chomikuj.pl reklamuje się jako przyjazny dysk internetowy, gdzie możemy za darmo przechowywać wszystkie potrzebne nam pliki takie jak zdjęcia, filmy czy dokumenty. Możemy je przechowywać dla siebie lub udostępniać je innym użytkownikom. Ale czy zawsze możemy udostępniać je innym użytkownikom? Czy udostępniając cudzy plik możemy jakoś zwolnić się od odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich twórcy danego dzieła? Zachęcamy do dalszej lektury wpisu, w którym znajdziecie odpowiedzi na powyższe pytania.

Jeśli przechowywane na Twoim „chomiku” pliki są Twojego autorstwa, nie ma żadnego problemu z udostępnianiem ich innym użytkownikom portalu. W tym wypadku bowiem, Tobie jako twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i prawo do jego rozpowszechniania. Konkludując możesz przechowywać i udostępniać pliki, co do których posiadasz prawa autorskie. A jak to jest z plikami cudzego autorstwa? Jeśli posiadasz zgodę twórcy śmiało możesz te pliki przechowywać i rozpowszechniać. Ponadto, możesz również skorzystać z instytucji tzw. dozwolonego użytku (uregulowanej m.in. w art. 23 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dalej Ustawa), czyli bez zgody twórcy dzieła wolno Ci nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie osobistego użytku oraz robić jego kopie zapasowe celem zabezpieczenia przed utratą. Zakresem dozwolonego użytku objęte jest również korzystanie z pojedynczych egzemplarzy (kopii) tego utworu przez Twoich bliskich (art. 23 – 23Ustawy).

Dochodząc do sedna dzisiejszych rozważań, udostępniając cudze utwory w ramach dozwolonego użytku osobom, które pozostają z Tobą w związku osobistym nie narusza praw autorskich twórcy dzieła. Udostępnianie cudzego utworu nieograniczonej liczbie użytkowników, bez zgody jego twórcy – narusza jego prawa autorskie i możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tego tytułu. Odpowiedzialności nie byle jakiej – bowiem bezprawne rozpowszechnianie cudzego utworu zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch (art. 116 Ustawy). Niewinne, wydawałoby się, udostępnienie popularnego filmu, gry czy też książki może w skrajnych przypadkach doprowadzić do orzeczenia kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Drogi Czytelniku sam musisz zadać sobie pytanie – czy w powyższej sytuacji zdobywanie „chomikowych” punktów jest tego warte? (Za pobranie przez innego użytkownika udostępnionego pliku – udostępniający otrzymuje punkty, które może wymienić na transfer, który pozwoli mu na bezpłatne pobranie kolejnych plików od innych użytkowników).

Co ważne, tak popularne umieszczanie przez użytkowników na swoich kontach na portalu internetowym chomikuj.pl formułek typu: „Nie ponoszę odpowiedzialności za zamieszczone na chomiku pliki” nie ma żadnej mocy prawnej. Co więcej, sugeruje iż użytkownik jest świadom, że udostępniane przez niego pliki mogą naruszać czyjeś prawa autorskie, a umieszczenie takiej „formułki” zupełnie nie zwalnia go z odpowiedzialności.

Na koniec warto dodać, iż w sprawie naruszeń praw autorskich na portalu chomikuj.pl Sąd Okręgowy w Krakowie dnia 27 maja 2015 roku (sygn. akt IX GC 791/12) wydał precedensowy wyrok i jak podaje Gazeta Prawna „pracownicy serwisu Chomikuj.pl mają raz w miesiącu uruchamiać wyszukiwarki Google oraz Bing i wpisywać w nich słowa: „Chomikuj” + „Dzień świra” + „film”. Następnie zaś mają blokować dostęp do pirackich plików wskazanych na pierwszych pięciu stronach wyników wyszukiwania, a umieszczonych w ich serwisie. To samo dotyczy także filmów: „Katyń” i „Wenecja”.” Wyrok ten nakłada na portal hostingowy, jakim jest chomikuj.pl obowiązek samodzielnego wyszukiwania czy użytkownicy portalu nie naruszają praw autorskich twórców powyższych utworów, co do tej pory nie miało miejsca. Zaznaczyć należy, iż jest to wyrok Sądu I instancji – czy się ostanie? Odpowiedź na to pytanie przyniosą zapewne kolejne miesiące.

Komentarze
Artykuły pokrewne
Melodia jako znak towarowy
Prawo autorskie – sztuka uliczna a prawo autorskie
Utwór zależny a inspiracja
Autorskie prawa majątkowe – umowa przenosząca prawa