Category - Podatek Pit

16
Paź

Podatek od dochodów nieujawnionych jest niezgodny z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny w wyroku w sprawie o sygn. akt P 49/13 orzekł, że przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczący podatku od dochodów nieujawnionych jest niezgodny z konstytucją, odraczając jednocześnie utratę jego mocy obowiązującej o osiemnaście miesięcy. Termin ten liczony jestod ogłoszenia wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw, a zatem przepis ten utraci moc …