Prawnik po godzinach

BMW M Town – usunięty spot kampanii

BMW M Town wymyślony świat dla miłośników marki. Świat, którego zasad zupełnie nie zrozumieli członkowie Zespołu Orzekającego Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. 

Przeczytałem dzisiaj uchwałę Zespółu Orzekającego Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy Nr ZO 7/19/3u z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie sygn. akt: K/194/18 i K/199/18 i jako adresatowi tej reklamy, czyli osobie, która uważa się za fana motoryzacji, zrobiło mi się przykro. Nie ma sensu powtarzać argumentacji przedstawionej przez BMW, moim zdaniem trafia w punkt. Natomiast ze swojej działki ważne wydają mi się następujące elementy. Zespół Orzekający dopuścił się błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę swojego rozstrzygnięcia. Mianowicie pociąg nie hamuje z powodu brawurowej jazdy samochodu BMW, ale jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, skarżonej reklamy, pociąg hamuje przed zamykającym się szlabanem na przejeździe samochodowym. Co więcej wnosząc z całości skarżonej reklamy podejrzewam, że maszynista zachował się prawidłowo. W Polsce np. zagadnienie to regulowane jest przez art. 28 ust. 2 i 3 Prawa o ruchu drogowym które stanowią:

2. Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

(…)

Prawodawstwo M Town nie jest mi co prawda znane, ale biorąc pod uwagę, że systemy prawne oparte na prawie kontynentalnym są dość podobne podejrzewam, że odpowiednia regulacja w M Town brzmi mniej więcej tak:

2. Kierujący pojazdem szynowymjest obowiązany prowadzić pojazd szynowyz taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża samochód osobowylub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd samochodowy.

3. Kierującemu pojazdem szynowymzabrania się:

1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd samochodowy, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

Podsumowując z reklamy jasno wynika, że maszynista zachował się prawidło, choć rzeczywiście mógł zacząć hamować wcześniej. Pewnie poziom bezpieczeństwa wzrósłby, gdyby w pociągu zainstalowano hamulce M.

Co do samej karalności to warto pamiętać, że ustawodawca przewidział okoliczność, że nie każdy porządek prawny jest identyczny z polskim i jeśli w tym wypadku system prawny M Town jest różny od polskiego to zastosowanie znajdzie art. 111 § 1 polskiego kodeksu karnego, który stanowi: Warunkiem odpowiedzialności za czyn popełniony za granicą jest uznanie takiego czynu za przestępstwo również przez ustawę obowiązującą w miejscu jego popełnienia. Przykre jest również to, że osoby oglądające tę reklamę zostały przez członków Zespołu Orzekającego potraktowane jako osoby o bardzo niskiej świadomości, bo już moja trzyletnia córka, która w przedszkolu uczy się angielskiego, treści oglądane w telewizji, zwykle komentuje w następujący sposób: „Tatusiu, to jest tylko imagination.

Zdjęcie wyróżniające pochodzi z unsplash.com i jest autorstwa Marc Schafer

Komentarze
Artykuły pokrewne
Dyrektywa Omnibus – czego dotyczy i jakie zmiany niesie?
BMW M Town – usunięty spot kampanii
# prawnik po godzinach – prezenty z przymrużeniem oka
#Prawnik po godzinach – filmy i seriale