Adwokaci i radcowie prawni w postępowaniach przed Urzędem Patentowym

30
Lis

W związku z nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej, która weszła w życie dnia 30 listopada 2015 roku, zgodnie z art. 236 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej,pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych może być między innymi adwokat, radca prawny.