Przygotuj się na RODO już dziś

RODO będzie wprost stosowane w Polsce od 25 maja 2018r.

Co należy zrobić?

Sprawdzić czy dotychczas stosowane mechanizmy, dokumenty związane z przetwarzaniem danych osobowych są zgodne z RODO. Dokonać weryfikacji dokumentów dotyczących pracowników i ich danych osobowych.

Po co?

  1. Żeby wiedzieć czy należy pozyskiwać nowe zgody na przetwarzanie danych,
  2. Żeby mieć czas na wprowadzenie niezbędnych zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych,
  3. Żeby skorelować planowane działania marketingowe z zakresem posiadanych zgód na przetwarzanie danych,
  4. Żeby zminimalizować ryzyko nałożenia kar pieniężnych w wysokości do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa w wysokości do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego,
  5. Żeby działać w taki sposób, aby klienci mogli być spokojni o swoje dane osobowe i nie utracili do nas zaufania.
rodo

NASZE USŁUGI

Audyt

Analiza działalności przedsiębiorstwa pod kątem przetwarzanych danych osobowych, w tym weryfikacja dotychczas stosowanych mechanizmów związanych z danymi osobowymi i ich zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Wdrożenie

W oparciu o przeprowadzony audyt i wnioski wskazane w raporcie poaudytowym, wdrożenie rozwiązań, mechanizmów dotyczących przetwarzania danych osobowych spełniających wymogi stawiane przez RODO.

Stała obsługa

Stała obsługa i monitoring procesów przetwarzania danych osobowych, w tym bieżące monitorowanie sposobu przetwarzania danych osobowych i pozyskiwania zgód.