Podatek od dochodów nieujawnionych jest niezgodny z Konstytucją

16
Paź

Trybunał Konstytucyjny w wyroku w sprawie o sygn. akt P 49/13 orzekł, że przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczący podatku od dochodów nieujawnionych jest niezgodny z konstytucją, odraczając jednocześnie utratę jego mocy obowiązującej o osiemnaście miesięcy. Termin ten liczony jestod ogłoszenia wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw, a zatem przepis ten utraci moc dnia 6 lutego 2016 roku.

Co więcej, Trybunał opowiedział się za dotychczas wyrażonym w orzecznictwie stanowiskiem, „że w razie odroczenia utraty mocy obowiązującej przepisu, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe lub ostateczna decyzja administracyjna, dopuszczalność wznowienia postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego (art. 190 ust. 4 w związku z ust. 3 konstytucji) wystąpi dopiero z upływem terminu odroczenia, jeżeli ustawodawca wcześniej nie zmieni lub nie uchyli danego przepisu.”

Więcej informacji na temat tego wyroku możecie państwo znaleźć tutaj.