Monitorowanie znaków towarowych

Zastrzeżenie znaku towarowego to dopiero pierwszy krok do ochrony Państwa marki. Kolejnym jest monitorowanie znaku towarowego.

Rejestracja znaku towarowego stwarza możliwość zapobieżenia wykorzystaniu identycznego lub podobnego oznaczenia przy tożsamych lub podobnych usługach lub towarach.

Jednak, aby ochrona marki była pełna, podmiot posiadający zarejestrowany znak towarowy musi monitorować czy do rejestracji nie zostają zgłoszone oznaczenia identyczne lub podobne.

Czemu?

Otóż, urzędy patentowe, poza nielicznymi wyjątkami, badają jedynie bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego, do których nie zalicza się sytuacja tożsamości albo podobieństwa znaków. To na podmiocie uprawniony do znaku towarowego ciąży obowiązek monitorowania znaku i sprawdzania czy nie został zgłoszony znak identyczny lub podobny.

Jakie ma to znaczenie?

W razie wykrycia, że do rejestracji został zgłoszony znak identyczny lub podobny, należy zgłosić sprzeciw. Zwalczanie rejestracji w procedurze sprzeciwowej jest łatwiejsze aniżeli próba unieważnienia znaku, która ma miejsce wówczas, gdy znak identyczny lub podobny został już zarejestrowany.

Na czym polega monitorowanie znaków towarowych?

W ramach usługi monitorowania znaków towarowych śledzone są zgłoszenia publikowane w publikacjach poszczególnych urzędów patentowych. Istnieje możliwość wyboru terytoriów, które mają być monitorowane. Monitorowanie może obejmować np. zgłoszenia dokonywane w Polsce, zgłoszenia dokonywanie w EUIPO i WIPO. Monitorowana może być jedna lub więcej klas w zależności od tego jak został zgłoszony znak.

Monitorowanie znaków towarowych znajdujących się w portfolio marki ma kluczowe znaczenie dla efektywności ich ochrony. Brak monitorowania może spowodować, że konieczne będzie wszczęcie procedury unieważnienia znaków towarowych podmiotów trzecich, która często jest mniej efektywna niż postępowanie sprzeciwowe prowadzone na etapie rejestracji znaku identycznego lub podobnego.